Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

E. Meijer
Door: E. Meijer
08-09-2022

Marieke den Butter Bijbels Bidden. Woorden van licht voor elke dag. Uitg. Groen, Heerenveen; 272 blz.; € 16,99.

In het boek Bijbels Bidden. Woorden van licht voor elke dag worden twee fundamentele zaken van het christenleven samengebracht: bidden en bijbellezen. Deze twee zijn onafscheidelijk en hebben wederzijds invloed op elkaar. Maar hoe verbind je ze op een vruchtbare manier met elkaar? Het gebed is nodig om de woorden van de Bijbel te ontvangen. We mogen bidden om de Heilige Geest dat Hij ons helpt om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Dit boek helpt en stimuleert om de ontvangen woorden uit de Bijbel weer te gebruiken in het bidden tot God. Achter in het boek kun je een register vinden van alle bijbelgedeelten die zijn omgezet in een gebed. Natuurlijk is er een selectie gemaakt en komen lang niet alle bijbelboeken en hoofdstukken uit de Bijbel voor in het boek. Ongeveer tweehonderd gedeelten, uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zijn omgezet in een gebed. De gebeden blijven heel dicht bij de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Dit is mooi, omdat je hierdoor in het bidden dicht bij Gods eigen woorden blijft.

Het lezen en bidden van de teksten voelt soms misschien afstandelijk, omdat men niet in eigen woorden spreekt tot God en de oorspronkelijke situatie van de bijbelschrijver toen heel anders kan zijn dan de situatie van de lezer/bidder nu. Veel vaker zal het verrassend zijn hoe actueel en toepasbaar de Bijbel is in het gebed. Dat komt door de insteek van dit boek mooi en duidelijk naar voren. Hoewel de schrijvers van de teksten in de Bijbel in een andere tijd en cultuur leefden, worstelden ze vaak toch met dezelfde uitdagingen, zonden, zorgen, verleidingen en verzoekingen als wij. Daarbij hebben we te maken met de God en Zaligmaker, Die gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde blijft. Boven de gebeden staan vaak prachtige beschrijvingen van het karakter van God. Deze zelfde God mogen wij vol verwachting aanroepen, want Hij was, is en blijft een Beloner van degenen die Hem zoeken.

De gebruiker van het boek Bijbels Bidden ervaart verbondenheid met de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Niet alleen door de diverse bijbelgedeelten, maar ook door treffende citaten uit de kerkgeschiedenis die te maken hebben met gebed. We zijn niet de enigen en ook niet de eersten die bidden tot God. Bidden tot ‘onze Vader, Die in de hemel is’, is het voorrecht van al Gods kinderen. Velen zijn ons voorgegaan die een biddend leven hebben geleid. Het lezen van hun ervaring met gebed is leerzaam en hoopgevend, bemoedigend en stimulerend om zelf in dit heilige werk te groeien: Bijbels bidden!

E. Meijer
E. Meijer