Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

A. van Zetten
Door: A. van Zetten
18-02-2021

Nieske Selles-ten Brinke Ik ga voor God! Echte verhalen en praktische Bijbelstudies. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 155 blz.; € 17,99.

‘Voor en door jongeren’ staat op de voorzijde van het het boekje Ik ga voor God van Nieske Selles-ten Brinke. Jongeren vertellen hun levensverhaal en de auteur vervolgt dit met een aansluitende bijbelstudie. Deze opzet is tegelijkertijd kracht en zwakte.

De kracht is dat het inderdaad ‘echte verhalen en praktische bijbelstudies’ zijn geworden, zoals de cover belooft. Mooi te lezen hoe openhartig jongeren zijn. Ook de vier thema’s blijven dicht bij de leefwereld van jongeren: bijzonder geschapen (van downsyndroom tot discriminatie), geloof in God (van bidden tot God eren met muziek), leven als gelovige (van werkvakantie tot pleegbroertjes) en geloof in tijden van rouw en verlies (een hersentumor en het overlijden van een jonge vader). Het warmt je hart als je leest wat jongeren naar voren brengen: ‘God is mijn alles!’ (p.17), ‘daarvoor krijgt Hij alle eer.’ (p.60)

Toch heeft dit concept ook een nadeel. Jongeren schrijven soms dingen die bijbelse tegenspraak oproepen. Juist hier wringt voor mij een schoen. Want het is door deze opzet een hele kunst om én de jongeren recht te doen én bijbelse verdieping aan te brengen. Wat je op de catechisatie, de club of gewoon thuis al heen en weer pratend doet, staat hier zwart op wit. Intussen hebben jongeren (net als ouderen) naar mijn idee wel recht op wat meer bijbelse tegenspraak.

Enkele voorbeelden. Dat het bij veel preken gaat om het verkondigen van ‘een waarheid’ (p.25), is in het licht van het denken van een hoogbegaafde een begrijpelijke uitspraak, maar vraagt in een bijbelstudie om een ander gedachtespoor of op z’n minst aanvulling: in de verkondiging van het Evangelie spreekt God Zíjn waarheid tot ons.

Verderop lees ik, ondanks de titel van het boek, dat een jongere zegt: ‘Ik heb nog niet echt een keus voor God gemaakt.’ (p.49) Roept dit niet om een bijbelstudie waarin bijbelse noties als wedergeboorte naar voren komen? Wanneer een jongere constateert dat haar godsdienstdocent zichzelf christen noemt maar niet echt gelooft (p.67), ligt de bal voor open doel om in de bijbelstudie de noodzaak van persoonlijk geloof en het gezag van Gods Woord aan de orde te stellen. In de keuze eerst jongeren aan het woord te laten, moet juist de bijbelse verdieping aangebracht worden in de bijbelstudies.

Dit boekje was krachtiger geweest wanneer dit vaker gebeurd was, zoals wel bijvoorbeeld prachtig op pagina 94 staat: ‘De liefde die wij van God ontvangen, iedere dag, is gebaseerd op genade. Wij ontvangen die liefde, omdat Jezus die voor ons verdiend heeft aan het kruis.’ Dit brengt jongeren bij de kern van het Evangelie.

A. van Zetten, Bennekom

A. van Zetten
A. van Zetten