Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

A. de Lange
Door: A. de Lange
03-11-2022

Dr. B.A. Zuiddam (red.) Transgenderisme in Bijbels perspectief. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 176 blz.; € 11,95.

Transgenderisme – waar hebben we het dan over? Transgenderisme is het idee dat geslacht een vrije keuze is en dat het niet meer vanzelfsprekend is dat het biologische geslacht ook het werkelijke geslacht is. Na de maatschappelijke acceptatie van het feminisme en homoseksualiteit is transgenderisme de derde golf van de seksuele revolutie. Het doel van dit boek is een leesbare handreiking te bieden die helpt bij bijbelse bezinning op het onderwerp transgenderisme. De doelgroepen zijn gezinnen, kerken en scholen. Dat betekent ook dat dit boek niet bedoeld is als pastorale handreiking voor degenen die zelf met hun geslacht worstelen. Het boek biedt in kort bestek een brede en – naar mijn inzicht – evenwichtige doordenking. Dit boek is verder ontwikkeld vanuit diverse bijdragen op conferenties die ‘Bijbels Beraad’ in 2021 gehouden heeft rond een bezinning op transgenderisme. De diverse auteurs hebben een verschillend vakgebied en een verschillende inbreng, waarin ze elkaar aanvullen en verdiepen. Er is een hoofdstuk waarin transgenderisme meer in zijn maatschappelijke ontwikkeling beschreven wordt, maar ook een hoofdstuk waarin een jonge Amerikaanse vrouw vertelt hoe ze de weg van sociale transitie en geslachtsoperaties insloeg, maar door God tot zichzelf gebracht werd, Die haar in staat stelde om de lange en moeizame weg terug te gaan. Verderop in het boek is een brief van haar opgenomen aan ouders van transgenders. Er is een hoofdstuk met diepteboringen over ‘wereldbeeld en Bijbeluitleg’ (dr. B.A. Zuiddam). Prof. dr. A.A.A. Kinneging laat zien waar transgenderisme vandaan komt. Ds. C. Sonnevelt en dr. Zuiddam schrijven over wat de Bijbel zegt. Drs. E. van Hoek-Burgerhart geeft een medisch-ethische reflectie over de transgender. En een (bioloog) vader van een transgender schrijft een hoofdstuk met als titel: ‘Je denken moet anders, je lichaam mag er zijn.’

Ik heb best het een en ander over transgenderisme gelezen en gehoord. Maar ik waardeer dit boek in zijn helderheid, beknoptheid en duidelijk bijbelse insteek. Helpend vind ik dit boek in zijn tekening van de huidige hoofdstroom in het denken, waarin de mens zichzelf tot norm van alles neemt en leeft en meet vanuit zijn gevoel. Ik las het naast het recente boek Ego van dr. Bram van de Beek en vond ze elkaar erg aanvullen.

Een paar kerngedachten uit dit boek zijn: ‘Genderidentiteit, dat je zelf besluit hoe je in het leven staat en daarbij je biologische staat negeert, is een manier van kijken naar de mens die voor 1970 nauwelijks bestond.’ ‘In de Bijbel is sprake van een gezond evenwicht in de waardering van zowel ons lichaam als onze ziel. Die waardering is geworteld in het handelen van de Schepper. Beide zijn een gave van Hem. Ons biologisch geslacht is daarbij normatief voor onze identiteit en sociale rol.’ ‘Als we onszelf homoseksuele of queer christenen noemen, ben ik bezorgd dat we dat aspect van ons leven te veel ruimte geven.’ ‘Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jongeren en met name voor meisjes is de transgenderideologie, hoe geweldig ze ook lijkt, uiteindelijk onbarmhartig.’ ‘Elke keer als u een transgender bevestigt in zijn gekozen identiteit, bouwt u mee aan zijn kartonnen harnas dat in de praktijk van de levensstrijd waardeloos blijkt.’ ‘Hoe zorgvuldig hormonen ook worden toegediend of medische ingrepen worden uitgevoerd, ze zullen een man nooit veranderen in een vrouw. En een vrouw wordt geen man.’

Wie al een eind meegenomen is door de doorgaande lobby van de derde seksuele revolutiegolf, zal dit boek pittig vinden. Dan is het ook een eyeopener. En die kunnen we in de 21e eeuw goed gebruiken.

A. de Lange
A. de Lange