Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

A. Jonker
Door: A. Jonker
01-12-2022

Dagboekje van Hanna da Costa-Belmonte. Bewerkt en toegelicht door Dr. O.W. Dubois. Uitg. Boekscout, Soest; 325 blz.; € 23,99.

Isaäc da Costa was een zeer bekende Jood uit de negentiende eeuw die tot geloof in Jezus de Messias kwam. Zijn vrouw, Hanna Belmonte, hield een dagboekje bij dat bewerkt en uitvoerig toegelicht is door historicus dr. O.W. Dubois. Zijn werk is waardevol om Hanna’s dagboek te kunnen plaatsen in haar tijd.

De schrijfster begint bij haar huwelijk met Da Costa en haar geloofsbelijdenis en doop tegelijk met hem in 1822. Zij eindigt in 1865, ruim twee jaar voor haar dood. Eerst zijn de aantekeningen kort en zakelijk, maar ze worden steeds uitgebreider, emotioneler en bovenal geestelijker. Juist dit laatste maakt het boek zo waardevol. Deze vrouw laat merken dat het leven met Jezus, haar Heiland, het belangrijkste voor haar is. In de vele ontmoetingen gaat het vooral om het beleven van de geestelijke verbondenheid en Zijn eer. Hanna heeft veel meegemaakt. Zij noemt achttien zwangerschappen, waarvan er negen eindigen in een miskraam. Zwaar viel haar het verlies van vier jonge kinderen en aangrijpend ontroerend beschrijft zij het sterven van haar dochter Hanna, die negentien werd. Haar gebedsworsteling om genezing van zieke geliefden, haar overgave aan de Heere en berusting in Zijn wil, raken mij diep. Zij vermeldt ook als een preek, zondagavondlezing van haar man, bediening van doop of avondmaal of een gebed voor haar betekenis hadden. Van haar overleden kinderen weet zij dat ze bij de Heere zijn en het is haar voortdurende gebed of ook haar andere kinderen tot eer van God mogen leven. Voor zichzelf bidt zij onder andere: ‘bouw mij dan meer en meer op, vermeerder mijn geloof, en dat mijn leven te Uwer eere moge besteed worden.’ (p.202) Vrouwen, maar ook mannen, die ditzelfde verlangen hebben, zullen dit boek, dat nu na 22 jaar herdrukt is, graag ter hand nemen en lezen.

A. Jonker
A. Jonker