Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Ds. F. van Roest
Door: Ds. F. van Roest
12-01-2023

Sabine van der Heijden, Vincenza La Porta, Jan Wolsheimer en Martine Versteeg (red.) Samen jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties. Uitg. Missie Nederland en KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 158 blz.; € 18,99.

Er was een Amerikaans onderzoek (Growing Young) dat in Nederland indruk maakte. De resultaten ervan zijn geanalyseerd, met wijzigingen toegepast in onze context en in Samen jong publiekgemaakt. Hierbij is een accent verschoven. Lag in het genoemde onderzoek de nadruk op de plaats van jongeren in de kerk, in de visie in dit boek ligt de nadruk op de relatie tussen generaties in de kerk en welke kernwaarden daarbij van belang zijn voor de opbouw van de gemeente (Meer info via missienederland.nl/brengleven/samenjong). Ik meen dat deze visie, plaats van jongeren in relatie tot andere leeftijdsgroepen, als heel principieel en noodzakelijk wordt aangereikt. Samen jong is de titel geworden. Het is geen handboek. De nadruk ligt op zes kernwaarden van het gemeente-zijn die aansluiten bij de ontwikkeling van ouderen en jongeren en die fundamenteel zijn voor een gezonde gemeenteopbouw. Het gaat over de volgende kernwaarden: 1) Prioriteit geven aan jonge generaties; 2) Jezus’ boodschap serieus nemen; 3) Hart voor jongeren hebben; 4) Verantwoordelijkheid geven; 5) Een warme gemeenschap vormen; 6) Beste buren zijn.

De verschillende kernwaarden komen in samenhang aan de orde en worden steeds besproken in relatie met alle generaties. De schrijvers maken duidelijk dat jongeren in een andere cultuur opgroeien dan vorige generaties, de sociale druk is groot en de mondigheid is opvallend. Ze moeten ook wel. Het is, wat het is.

De beschrijving van een kernwaarde begint met een bijbelse reflectie. Hoe krijgt deze vorm in de praktijk van het gemeente-zijn. Een en ander wordt geconcretiseerd. Wanneer de jongere generatie in aandacht voorrang heeft, gaat het over taal, de vorm van de kerkdienst, het gebouw enz. Logisch gevolg hiervan is dat binnen de gemeente anderen ook verantwoordelijkheid durven geven aan jongeren. Samen jong. Ik denk niet dat de schrijvers van dit boek bedoelen een blauwdruk te geven van de ideale gemeente en hoe wij die zouden kunnen vormen. Het gaat hen om de ‘open mind’, de warmte, het geduld, het samen optrekken en vooral ook heel veel delen. Zes ontmoetingen met elkaar (bezinning met vertegenwoordigers uit alle generaties) waarbij telkens één waarde aan de orde is.

Er zijn in de loop der jaren veel visies ontwikkeld op de gemeente. De een legt de focus hier en de ander meent dat pionieren iets toevoegt. Ik ben onder de indruk van de wijze waarop deze kernwaarden praktisch worden uitgewerkt en ons een weg gewezen wordt om er mee aan de slag te gaan. Bij het werk in de gemeente van Christus gaat het erom dat kernzaken ‘tussen onze oren’ gaan zitten. Het is geen handboek, maar de lezer wordt gefocust op kernzaken. Gemeente van Jezus Christus zijn wij samen en daar blijf je jong bij. Van harte aanbevolen. Ik geef het boek in ieder geval in de handen van mijn kinderen.

Ds. F. van Roest
Ds. F. van Roest