Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Ds. H.N. Visser
Door: Ds. H.N. Visser
13-04-2023

Ds. Marius Noorloos De Geest wijst de weg - naar een aantrekkelijke kerk en een rechtvaardige samenleving. Uitg. Brevier, Kampen; 143 blz.; € 14,99.

Hoe kan de gemeente van Jezus Christus aantrekkelijk zijn voor vandaag? Op deze lastige vraag biedt ds. Noorloos in het boek De Geest wijst de weg een helder antwoord. De aantrekkingskracht en waarde van de kerk ligt alleen in de navolging van Christus. In gehoorzaamheid aan Zijn liefdesgebod en in oprechte zorg voor de wereld om ons heen zullen we ook in deze tijd mensen aantrekken. Dat gaat niet via een optimistisch programma, maar wel door een kerk die zich werkelijk laat leiden door de Heilige Geest.

Dit noemt de auteur ‘gelovig realisme’, want ondanks onze tekortkomingen en de noodzaak tot bekering en overgave aan God is er alle reden om hoopvol te zijn over het vernieuwende werk van de Heilige Geest. De kracht van De Geest wijst de weg is de wijze waarop de auteur het luisteren naar de leiding van de Geest praktisch maakt. In ieder hoofdstuk wordt er een aantal kernteksten uitgelegd, vervolgens wordt een verbinding gelegd met de kerkelijke praktijk en zijn er allerlei ondersteunende voorbeelden. Zeker de voorbeelden uit het persoonlijk leven van de auteur spreken aan. Steeds blijkt hoe de Heilige Geest op allerlei manieren spreekt, door dromen, door bevestigende situaties en door het persoonlijk geloofsleven.

Het boek is daarmee een mooie handreiking voor kerkenraden en gemeenten om ermee aan de slag te gaan. De toegankelijkheid voor een breed publiek wordt versterkt door het bieden van een ‘hoofdlijn’ en verdiepende ‘plus’-gedeelten. Daarbij biedt de auteur zelfs een opzet voor een kerkenraadsbijeenkomst om met dit boek aan de slag te gaan. Toch zal vooral de terugkerende oproep om prioriteit te geven aan de Heilige Geest gemeenten helpen. Bijvoorbeeld door te starten met communicatie (met de Bijbel en met elkaar), om vervolgens via bezinning uit te komen bij activiteiten, in plaats van de neiging te hebben om te starten met activiteiten.

Wel is er wat aan te merken op de structuur van het boek. Ondanks de uitgebreide toelichting op de onderdelen mis ik de logica van sommige beknopte hoofdstukken met verwijzingen naar uitgebreide bijlagen achter in het boek. Eén geheel met iets meer toelichting in het hoofddeel had de leesbaarheid bevorderd. Niettemin werd ik tijdens het lezen van het boek ook gelovig realistisch over een aantrekkelijke kerk. Daarmee wijst dit boek precies in de goede richting: ‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’

Ds. H.N. Visser
Ds. H.N. Visser