Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
28-04-2023

Klaas Muurling Avondmaal met ontbijtkoek. Reisverhalen van een bijbelsmokkelaar. Uitg. Gideon, Hoornaar; 280 blz.; € 19,95.

Je hebt mensen die vrijwel heel hun leven verbonden zijn aan één (ideële) organisatie. Zo iemand is Klaar Muurling, die ik als voorlichter van Open Doors leerde kennen, zo’n vijftien jaar geleden. Nu Klaas er meer dan veertig dienstjaren op heeft zitten, publiceerde hij zijn reisverhalen voor Open Doors. Want als jonge vader was hij bijbelsmokkelaar, gingen hij en Anneke samen of met hun jonge gezin naar Oost-Europa. Improviseren is een kernnotie, wat maakt dat als vijf weduwen in Mexico naar het avondmaal verlangen, de verbondenheid in het herdenken van Jezus’ lijden en sterven met mineraalwater en ontbijtkoek plaatsheeft.

Met Klaas reizen we mee naar Roemenië, Rusland, Cuba, Tsjechië, ook naar India en Pakistan, naar Irak en Zuid-Soedan. Het smokkelaarsgebed (‘dat God ziende ogen zou verblinden’) wordt op spannende momenten zonder woorden gebeden. Niet altijd gaat het goed, zoals de keer dat 250 stuks lectuur in de dubbele wand van de caravan ontdekt wordt, waardoor Muurling de eerste medewerker van Open Doors wordt die in een werkkamp terechtkomt. Auto en caravan worden in beslag genomen.

In deze bundel vinden we geen theologische bezinning op het lijden van christenen, maar boeiende verhalen hoe de hulp in werkelijkheid ging.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst