Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Dr. G.J. Mink
Door: Dr. G.J. Mink
01-06-2023

T.E. Boele-Noort en P.T. Pel (red.) Kerk en recht in balans. Aandacht voor de kwaliteit van de kerkelijke rechtsorde. Uitg. Theologische Universiteit Apeldoorn; 84 blz.; € 9,95.

In 2019 vond aan de Apeldoornse universiteit een studiedag plaats over het thema dat de titel van deze bundel is. Dit was mede naar aanleiding van de in 2018 geïntroduceerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die is nog steeds actueel, wat we in het kerkelijk leven steeds weer ervaren. Dit speelde zich wel af voor corona. Juist in de coronatijd speelde de verhouding tussen kerk en recht, tussen kerk en overheid een belangrijke rol. Heeft de overheid het voor het zeggen over de kerk en over de inrichting van de eredienst en het aantal kerkgangers dat mag worden toegelaten? En ook als dat ten diepste niet zou zijn, begrijpt de kerk dit en snapt de wereld dit? Allen weten we uit ervaring dat hier veel vragen liggen. Dat geldt trouwens ook voor de verhouding tot het arbeidsrecht. Een predikant is niet in dienst van zijn gemeente. Maar zijn er parallellen? Kan hij zich in bepaalde gevallen met recht tot de wereldlijke rechter wenden? Belangrijke vragen.

In deze bundel laten de volgende scribenten elk hun licht schijnen over een aspect van ‘kerk en recht’: prof. dr. S.C. van Bijsterveld, T.E. Boele MA, mr. A Dijkstra, dr. A. van Harten-Tip, mr. M.J.W. Hoek, mr. dr. P.T. Pel, mr. P. Raven en ds. W. Silfhout.

In deze korte bespreking noem ik drie punten ter overweging: Pas op voor vergaande juridisering van het kerkrecht (Silfhout). Het moet altijd gaan om een doordacht gebruik van vrijheid. Daarbij hoort ook de vaardigheid daarmee in de praktijk op een zorgvuldige, faire en maatschappelijk verantwoorde manier om te kunnen gaan (Van Bijsterveld). Regels zijn nodig, maar doe het beknopt (Van Harten-Tip). Alle drie punten verdienen het door de Protestantse Kerk grondig te worden gewogen.

Dr. G.J. Mink
Dr. G.J. Mink