Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

ds. N.A. Donselaar
Door: ds. N.A. Donselaar
08-06-2023

Dr. W. Verboom De catechismus voor kinderen. Uitg. Jongbloed, Heerenveen; 64 blz.; € 13,99.

Het is bijna een vanzelfsprekend gegeven dat aan een boekje dat de Heidelbergse Catechismus wil doorgeven aan kinderen, de naam van dr. W. Verboom verbonden is. De emeritus hoogleraar uit Harderwijk heeft verschillende studies over de catechismus op zijn naam staan. In de lijn van de opstellers heeft dr. Verboom de teksten bewerkt voor onze kinderen. Het is zijn verlangen dat ze zich op deze manier, met verstand en hart, de woorden van het troostboek eigen maken. Enkele vragen en antwoorden noem ik. Kinderlijk eenvoudig en vertroostend is de eerste vraag en het antwoord daarop voor onze kinderen: ‘Wat is jouw enige troost?’ ‘Dat ik van de Heere Jezus ben!’

Verschillende keren vat de auteur het in de laatste vraag nog eens kernachtig samen. Bijvoorbeeld bij zondag 3 en 4 stelt hij de leerzame vraag wat wedergeboren worden nu inhoudt: ‘dat we door het geloof in de Heere Jezus een hekel aan de zonde krijgen, en graag gaan doen wat de Heere wil’. Zo ook bij zondag 5, waar hij eindigt met de vraag: ‘Wil Hij ook jouw Middelaar zijn?’ en het antwoord dat de kinderen na mogen spreken is: ‘Ja, dat heeft de Heere in zijn Woord beloofd.’ Daarbij maakt hij gebruik van voetnoten om een en ander toe te lichten. Bijvoorbeeld bij het woord sacrament waar hij aanvullend schrijft: ‘Het woord sacrament betekent een heilgeheim. Dat is een afbeelding van Gods heil voor ons.’ Niet alleen verhelderend voor onze kinderen, maar voor iedereen.

Om nog maar één voorbeeld te noemen, waarbij hij het heel persoonlijk voor de kinderen maakt. Naar aanleiding van zondag 13 eindigt hij met de vraag: ‘Mag je dat (dat we het eigendom van Jezus zijn) geloven?’ Waarop hij kinderlijk eenvoudig het bijbelse antwoord geeft: ‘Ja, want dat heeft Hij mij beloofd.’

Aan het einde van het boekje vinden we nog enkele liederen bij de Heidelbergse Catechismus terug, zoals onder andere het lied ‘Ik heb slechts één houvast’ van dr. H. van ’t Veld.

Terwijl ik dit boekje zo doorlees, maakt het mij als ouder bewust van het belang dat deze vragen aan onze kinderen (en aan ons) gesteld en door ons beantwoord worden.

Dit leerboekje beveel ik van harte aan en daarbij wil ik aansluiten bij de woorden van dr. Verboom: ‘Het is mijn wens en gebed dat de Heere dit boekje als een middel in zijn werkplaats wil gebruiken.’

Ds. N.A. Donselaar, Middelharnis

ds. N.A. Donselaar
ds. N.A. Donselaar