Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
29-06-2023

A. Jobse De herder van Guangzhou. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 150 blz.; € 11,95.

In samenwerking met de Hudson Taylor Stichting verscheen deel 4 in de serie Kroongetuigen, waarin het leven van Samuel Lamb (1924-2013) en de ondergrondse kerk in China aandacht krijgen. Vanaf halverwege de jaren vijftig was Lamb de leider van de beweging van christelijke huisgemeenten, probeerde hij door zijn geschriften dwalingen tegen te gaan. Het waren de jaren dat de patriottische Drie-Zelf Kerk ontstond, waarvan de voorgangers gestimuleerd werden om bepaalde bijbelboeken (Genesis, Daniël, Openbaring) niet te openen. Ondertussen ontkende Lamb niet dat er ook goede voorgangers en ware gelovigen in haar midden waren. We volgen de 21 jaar dat Lamb in gevangenis en strafkamp doorbrengt, met name omdat hij zijn gemeente niet wil laten registreren. Hij houdt zich geestelijk in leven door het memoriseren van bijbelgedeelten, al nam zijn geheugen in het onthouden van passages uit de Bijbel af. Ook in hechtenis blijft hij evangelist. Zijn invloed op het zuiden van China is zo groot dat gesproken wordt van ‘Gods man in China vandaag’.

De herder van Guangzhou toont voor alles dat vervolging en geestelijke groei bijeen horen. Het aantal christenen steeg explosief, terwijl mensen naar bergketens gaan om daar te bidden of in de vroege morgen op een kerkhof een kerkdienst beleggen. Tegelijk zijn er aangrijpende voorbeelden van martelaarschap, zoals van de jonge predikant die op het dorpsplein gekruisigd werd, omdat hij weigerde met preken te stoppen.

Eén ding frappeerde me erg, namelijk dat in deze uitgave meer dan eens te lezen is dat de communistische overheid het uitdragen van de evolutieleer als een wapen ziet. Als Lamb met zijn medegevangenen elke avond, lichamelijk uitgeput, indoctrinatielessen van de overheid volgen moet, staan drie thema’s op de agenda: politiek, evolutie en atheïsme. Tot slot, jammer is dat dit indringende boekje aan het eind alleen ingaat op contacten tussen Lamb en de Gereformeerde Gemeenten, terwijl er ook een relatie was met andere delen van de gereformeerde gezindte.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst