Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
04-03-2021

Marion Lutke Loskomen. Uit de greep van narcisme. Uitg. Sestra, Heerenveen; 142 blz.; € 14,95.

Over het loskomen van een narcistische persoon schreef oud-EOpresentator Marion Lutke een praktisch boekje, dat velen helpen kan. Als auteur heeft ze recht van spreken door haar ervaring als coach voor slachtoffers van narcisten. Kwetsbaar en sober meldt ze ook ervaringsdeskundige te zijn, omdat ze in een relatie zowel geestelijke als seksuele mishandeling meemaakte. Ze besloot dat het genoeg was, toen haar toenmalige partner haar fysiek ging mishandelen.

Helder tekent Lutke een narcist, iemand die in zijn jeugd geen realiteitszin leerde, iemand met innerlijke pijn waardoor zijn handelen bepaald wordt, iemand voor wie het bijna onmogelijk is bij die pijn te komen, zodat een diagnose ontbreekt. Ondertussen laat de narcist diepe sporen na in het leven van zijn slachtoffers – in een relatie, op het werk of waar dan ook. Concreet betekent dit dat zijn subtiele gedrag maakt dat de persoonlijkheid en eigen

waarde van het slachtoffer afgebroken worden. Hun leert de auteur het gedrag van de narcist te herkennen, eraan te ontsnappen en na een breuk een eigen leven op te bouwen, waarin het slachtoffer weer voor zichzelf zorgen gaat. Intuïtie en lichamelijke signalen zijn daarbij belangrijk.

Als gelovige wil Lutke vanuit christelijk perspectief haar thema behandelen. Concreet betekent dit dat in een proces van innerlijke genezing van het slachtoffer over God gezegd kan worden: ‘Hij is erbij en Hij is liefdevol.’

Voor christenen zou het wel helpend kunnen zijn iets meer woorden te geven aan een bijbelse grond om een huwelijksrelatie met een narcist te beëindigen, al is zonneklaar dat een huwelijk waarin mishandeling plaatsheeft, geen christelijk huwelijk meer genoemd kan worden.

P.J. Vergunst

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst