Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Drs. N.C. van der Voet
Door: Drs. N.C. van der Voet
29-02-2024

Age Romkes Een hemels koninkrijk. Het Nieuwe Testament voor lezers van nu: Matteüs. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam; 192 blz.; € 16,90.

Drs. N.C. van der Voet
Drs. N.C. van der Voet