Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

P.J. den Admirant
Door: P.J. den Admirant
25-03-2021

A.B. Goedhart De dominee van Buchenwald. Het levensverhaal van Paul Schneider. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 156 blz.; € 11,95.

Bij uitgeverij de Banier verscheen een indrukwekkend boek over het leven van Paul Schneider (1897-1939), Duits predikant, lid van de zogenaamde Bekennende Kirche en slachtoffer van het nationaalsocialisme. Dietrich Bonhoeffer zag in hem de eerste protestantse martelaar van het nazi-regiem.

We komen een man tegen die nauwgezet leefde, zeer gewetensvol was en zich tegenover het opkomende nationaalsocialisme al in een vroeg stadium verzette. Hij begreep dat er satanische machten in het spel waren, die uit waren op de ondergang van de christelijke gemeente.

We worden in het boekje meegenomen in de geestelijke worstelingen van een student theologie met liberale opvattingen die zich ontwikkelt tot een orthodox-piëtistisch predikant. Na veel strijd vond hij de vrede in Christus. Hij was een sociaal bewogen man en tegelijk een prediker van het Evangelie van behoud alleen door het bloed van Christus. ‘Zolang wij nog vrome en flinke

Vanaf 1933 breken voor Paul Schneider jaren van lijden aan. Hij weigert de Hitlergroet te brengen en verzet zich tegen de nationaalsocialistische propaganda, zonder een blad voor de mond te nemen. Hij wordt gevangengenomen en belandt uiteindelijk in kamp Buchenwald. Hij wordt op bijzondere wijze in het geloof gesterkt. Hij bleef tot het laatst van zijn leven pastor en prediker. Een overdosis van het dodelijke Strophantine dat hem wordt toegediend, maakt een einde aan zijn leven. Hij stierf in de vaste overtuiging dat wie in Christus gelooft, de heerlijkheid van God zou zien ( Johannes 11:40, tekst afgedrukt op de rouwkaart).

Citaten uit brieven en preken geven in een duidelijke inkijk in zijn leven van geloof en vasthouden aan de beloften van God.

P.J. den Admirant, Apeldoorn

P.J. den Admirant
P.J. den Admirant