Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

P. Vermaat
Door: P. Vermaat
14-05-2021

Nieske Selles-ten Brinke Maar ik vertrouw op U. Uitg. Sestra, Heerenveen; 138 blz.; € 14,95.

Sestra is een rivier in Rusland, niet bevaarbaar maar wel met stromend water. Het is óók de naam van een fonds van Royal Jongbloed, dat zich met name richt op geloofsopbouw. In het kader van de subgroep ‘rouwverwerking’’ schreef Nieske Selles-ten Brinke speciaal voor vrouwen haar boek over Gods weg met haar tijdens en na haar ernstige ziekte. Door dalen en over bergen mocht zij telkens haar geloofsvertrouwen terugvinden. In een elftal hoofdstukken laat zij weten wat zij in de diepte- en op de hoogtepunten heeft mogen leren van Gods trouw in een wankelend leven.

‘De angel van de angst’ is het eerste hoofdstuk en daarin nodigt ze de lezeres in beeldrijke taal uit hoe je – na een ‘slecht nieuws gesprek’ in het ziekenhuis met deze angel thuisgekomen – hem kunt verwijderen. Voor haar waren dat de woorden uit Psalm 55 over de duif (waar ook Psalm 56 mee begint). Zo zijn er telkens bijbelgedeelten die voor haar zijn opengegaan, vooral de Psalmen en de brieven van Paulus boden houvast.

De woorden uit Psalm 23 ‘Gij zalft mijn hoofd met olie’ verbindt zij met de ziekenzalving uit Jakobus 5. Naast de voorbede in de kerk en van allerlei vrouwen(groepen) in de gemeente heeft ze deze ziekenzalving thuis, met predikant, ouderling en twee gemeenteleden als een zegen ervaren. In elk hoofdstuk vertelt zij een aantal persoonlijke ervaringen en roept zij concreet de lezeressen op tot het bijhouden van een schrift met voorgenomen daden en doelen. Mogelijk voelt een lezeres zich meer aangesproken om daartoe over te gaan dan een lezer, toch maakte het ook mij wel duidelijk dat we het Woord van God en onze gevulde stille tijd anders snel laten vervluchtigen.

Aan ‘onze brieven aan God’ gaan in elk hoofdstuk allerlei brieven van God aan ons vooraf. Dat is troostvol en vertrouwenwekkend. Daardoor heeft deze keurig verzorgde uitgave van Sestra ook mij een vruchtbare stroom van levend water opgeleverd. Van harte beveel ik het dan ook de lezeressen onder ons aan.

P. Vermaat, Veenendaal

P. Vermaat
P. Vermaat