Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J. van der Graaf
Door: J. van der Graaf
27-05-2021

Martin Berendse & Paul Brood Historische streekatlas NL. De ware schaal van Nederland. Uitg. WBOOKS, Zwolle; 223 blz.; € 34,95.

Na De Historische Atlas NL. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt is nu als vervolg een fraai uitgevoerde streekatlas verschenen. De samenstellers, respectievelijk betrokken bij Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Nationaal Archief, proberen ‘de samenhang tussen de bonte verzameling van gewesten, kwartieren, graafschappen, baronieën, polders en eilanden in de delta van Schelde, Maas en Rijn te ontdekken’.

Na een algemene historische inleiding komen de streken afzonderlijk per gewest aan de orde. Bij elke streek staan landkaarten en afbeeldingen van vroeger en nu. Historische gebeurtenissen, streekgewoonten en moderne ontwikkelingen komen langs, waarbij regelmatig ook kerkelijke bijzonderheden worden genoemd. In het hoofdstuk over De Graafschap bijvoorbeeld treffen we een portret van dominee Willem Sluiter, ‘afkomstig uit een bekende Achterhoekse familie’. Van Flakkee wordt gezegd dat daar een groot gedeelte nog ter kerke gaat, maar dat de aanleg van bruggen en dammen de komst van andersdenkenden deed toenemen.

Men treft er oesterharkers uit Zeeland, klederdrachten uit Spakenburg, molens in Kinderdijk, de glazen stad van het Westland, een kaart uit 1723 van Ridderkerk en ‘Rysoort’ met het Waaltje aldaar, om maar een greep te doen. Ook streekromans krijgen aandacht: Herman de Man met Het wassende water, Theun de Vries met Het geslacht Wiarda, A.M. de Jong met Merijntje Gijzen en Anne de Vries met Bartje. W. Schippers en J.W. Ooms ontbreken. Deze atlas biedt een prachtig doorkijkje door de grote variëteit aan gebieden in Nederland, met foto’s van hoge kwaliteit en adequate beschrijvingen van (historische) wetenswaardigheden.

J. van der Graaf, Huizen

J. van der Graaf
J. van der Graaf