Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

T.W. van Bennekom
Door: T.W. van Bennekom
03-06-2021

Prof. dr. A. Baars e.a. Mijn vader. Negen miniaturen met persoonlijke herinneringen. Uitg. de Banier; Apeldoorn; 135 blz.; € 11,95.

Negen zonen van wie de (familienaam) binnen de gereformeerde gezindte enige bekendheid heeft, halen persoonlijke herinneringen op. Wat voor man was hun vader, hoe groot was de druk van het werk van vader binnen het gezin?

Het is een waagstuk voor een uitgever om keuzes te maken, want op wie valt de keus voor een dergelijk boek? Het zijn vaders die predikant waren, maar ook vaders die midden in de samenleving hun weg vonden, zoals de vader van prof. dr. A. Baars, W. Büdgen, drs. B. Florijn en dr. R. Toes.

Opmerkelijk is de lijn waarop veelal teruggegrepen wordt naar het ouderlijk huis, naar de vader van de beschreven vader, naar de lijn van de geslachten. Sommige vaders heb ik goed gekend vanuit het bestuur van de GZB, zoals ds. E.F. Vergunst en ds. W.Chr. Hovius, maar ook de heer B. Florijn, de prominente, maar ook gevreesde leraar van de Driestar. Zo versta ik de woorden waarmee zijn hoofdstuk eindigt: ‘een principiële man, soms wat weerbarstig’. Een typische uitdrukking van ds. Vergunst naar aanleiding van predikanten die ’s zondags altijd onderweg zijn: ‘Ik zou wel drie keer kunnen preken, maar geen zes keer kunnen bidden.’ Zowel collega Hovius als Vergunst leed zichtbaar aan de breuk die in 2004 is ontstaan.

De stijl van schrijven is heel verschillend. Vader Toes en Segers worden dichtbij gebracht. Je voelt als het ware de liefde van vader Toes om de samenleving waarin hij als bankdirecteur werkte tot zegen te zijn, voor jong en oud. Daarentegen deel ik de pijn van Gert-Jan Segers; zijn vader werkte al zuchtend en zegenend in Leeuwarden als evangelist van de Gereformeerde Gemeenten. Het leven van ds. L. Vogelaar ging geestelijk over bergen en door dalen en toch wanneer alles wegviel, bleef de getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus, staande. Vader A. Hoogerland, die zo ongekunsteld als voorbeeld en identificatiefiguur tot zegen was. Bij W. Büdgen sta ik verwonderd, hoe God een mens aan de voeten van Christus brengt. Prof. dr. A. Baars verzwijgt niet hoe het leven in de zakenwereld pijnlijk tot verwijdering kon leiden, maar ten slotte kon deze vader rustig sterven, zijn hoofd neerleggend op de trouw van zijn God.

Bij alle diversiteit is dit boekje een aanrader om op vaderdag cadeau te doen. Vaders kunnen hier hun winst mee doen.

Trouwens, wie niet?

T.W. van Bennekom, Goes

T.W. van Bennekom
T.W. van Bennekom