Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J.A. van den Berg
Door: J.A. van den Berg
24-06-2021

Samuel Clarke Kostbare beloften. Handboek met toezeggingen uit de Bijbel. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 264 blz.; € 15,95.

Kostbare beloften is een boek om altijd bij de hand te hebben. Niemand minder dan de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon noemt dit boek voor hem het meest waardevolle boek naast de Bijbel. De schrijver, Samuel Clarke (1684-1759), was predikant in St. Albans in Engeland. Trouw diende hij 38 jaar lang die gemeente. In maart 1744 werd hij door de universiteit van Glasgow onderscheiden met de graad van doctor in de theologie. Clarke is vooral bekend geworden door dit boek met een collectie van beloften uit de Bijbel. Het werk is vaak herdrukt en veel gelezen. De Banier heeft het nu voor het eerst in het Nederlands uitgegeven. Bij deze uitgave is gebruik gemaakt van de Statenvertaling.

De beloften bevatten zegeningen van alle soorten, schrijft Clarke in zijn voorwoord. Hij wijst erop dat de beloften over geestelijke zegeningen veel voortreffelijker zijn dan de beloften voor dit leven, hoe waardevol die ook mogen zijn. De auteur legt er de nadruk op dat de beloften niet vaag of dubbelzinnig zijn, maar met de grootste duidelijkheid gegeven. ‘God wil Zijn volk niet in onzekerheid laten over zijn vriendelijke bedoelingen met hen.’ Het feit dat de beloften zeker volbracht zullen worden, geeft een sterke vertroosting. ‘Christenen beroven zich van hun meest solide troost door hun ongeloof en vergetelheid van Gods beloften.’

De auteur verdeelt het boek in vier delen. Het eerste deel gaat over zegeningen die beloofd zijn aan gelovigen. Daarna volgt een deel met beloften voor het doen van plichten en heerlijkheden. Beloften van groei en heerlijkheid van de kerk vormen het derde deel. Het laatste deel bevat beloften van de tweede komst van Christus. De verschillende delen zijn onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen.

Allerlei onderwerpen komen aan de orde, bijvoorbeeld: eten en kleding, vruchten van genade, ijver, de heerlijkheid van de kerk en de bekering en het herstel van de Joden.

Soms voegt de auteur meerdere verzen uit een hoofdstuk samen. Hier en daar neemt hij een iets langer aaneengesloten stuk op. Het valt op dat de beloften niet op volgorde staan van bijbelboek of van hoofdstukken in een bijbelboek. Voor in het boek staat een uitgebreide inhoudsopgave. Een tekstregister zou het boek nog doeltreffender hebben gemaakt. Dat neemt niet weg dat dit een boek is voor elke huiskamer.

J.A. van den Berg
J.A. van den Berg