Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Margreet Breman
Door: Margreet Breman
01-07-2021

Ds. A.T. Vergunst Samen voor Zijn aangezicht. Groeien in je huwelijk. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 256 blz.; € 18,95.

De titel Samen voor Zijn aangezicht is pakkend en veelzeggend. In de inleiding wordt uitgelegd wat eigenlijk de bedoeling is van dit boek. Ds. Vergunst, predikant van de gereformeerde gemeente te Carterton, noemt aandachtspunten die veel zeggen over de weerbarstigheid van het huwelijk en de tijdgeest waarin wij leven, de moeilijke en verwarrende samenleving waarin onze jongeren opgroeien. Ook noemt de schrijver dat hij door zijn werk in verschillende gemeenten en intensief huwelijkspastoraat tot heel schokkende ontdekkingen is gekomen. Confronterend om te lezen, tegelijk ook realistisch en herkenbaar. Ook als kerken mogen wij de ogen hier niet voor sluiten.

In hoofdstuk 1 lezen we wat God Zelf over het huwelijk zegt. Goed bijbels onderwijs en zoals de schrijver het zelf zegt, zijn het dingen die we wel weten, maar waar we toch steeds aan herinnerd moeten worden. Helemaal waar! Ook verrassend om te lezen: ‘Het huwelijk is immers niet alleen een relatie tussen twee mensen. Eigenlijk is het een verbond waarin vier mensen samenleven. Enerzijds de grote volwassen man, maar ook het ‘jongetje’ dat nog in ons leeft en anderzijds de volwassen vrouw die we zien en het ‘meisje’ in haar. Als nu dat jongetje of dat meisje op de voorgrond komt in het huwelijk, dan ontstaan er problemen.’ Waardevol dat dit aspect genoemd wordt. Want veel gehuwden zijn zich hier niet van bewust. En juist deze vaak ‘onbewuste’ patronen kunnen inderdaad behoorlijk wat problemen veroorzaken.

Het groeien in de relatie komt in het vervolg aan de orde. Thema’s als ‘emotionele behoeften man/vrouw’ en ‘de rol van man/vrouw’ zijn leerzaam en verrijkend. Hier worden mooie bijbelse lijnen getrokken. Belangrijk dat de auteur maar liefst drie hoofdstukken aan ‘communicatie’ besteedt. Communicatie heeft dus veel te zeggen over de omgang met elkaar in het huwelijk. Alle hoofdstukken worden afgesloten met vragen en opdrachten. Deze kunnen samen als man en vrouw of in groepsverband een waardevolle aanvulling zijn.

Het is een prachtig boek. Verrassend en goed leesbaar geschreven. Het trof mij telkens weer dat de schrijver, als predikant, zich zo kwetsbaar in het boek opstelt over zijn eigen leven en huwelijk. Zijn bewogenheid met jongeren, vanuit de liefde van Christus, heeft mij geraakt. Wanneer je zo intensief optrekt met echtparen, met gezinnen die getroffen zijn door de weerbarstigheid van het huwelijk, dan doet dat iets met je. Je voelt de pijn en de onmacht in de problematiek. Het raakt je dat onze jongeren opgroeien in een wereld waar liefde en trouw in het huwelijk in toenemende mate zo weinig meer te zeggen hebben. Mooi om dan binnen het huwelijk en gezin dit boek te lezen en samen over door te praten. Van harte aanbevolen, zeker ook voor hen die in het pastoraat werkzaam zijn.

Margreet Breman, Genemuiden

Margreet Breman
Margreet Breman