Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

W. Arkeraats
Door: W. Arkeraats
28-10-2021

M.D. Geuze ‘Kom, Heere Jezus!’ Bijbelwoorden over de wederkomst. Uitg. Brevier, Kampen; 168 blz.; € 15,99.

Bij het lezen van het ‘Woord vooraf’ werd mijn aandacht gevangen door het woord ‘luisteroefeningen’. Zo kan eigenlijk de inhoud van het boekje worden samengevat dat ds. M.D. Geuze, hervormd emeritus predikant te Nunspeet, schreef over de wederkomst van de Heere Jezus. Jezelf oefenen, om te luisteren. Dat vraagt de nodige inspanning. We horen door de massaliteit van de media oneindig veel dingen, die we meteen weer vergeten. Het is te veel om in ons op te nemen en bovendien heeft het merendeel geen waarde. Te midden van dit alles klinkt de ‘Maranatha-roep’ van de kerk, soms heel nadrukkelijk, zoals in tijden van crisis, soms nauwelijks hoorbaar, bijna overstemd door het tumult van deze wereld.

Daarom is het goed en nodig om ons te ‘oefenen in het luisteren’. Want ook in het leven van de christen kan die gespannen verwachting zomaar verflauwen. De schrijver van dit boekje bewijst ons daarom een goede dienst, door onze aandacht te vestigen op dit zo belangrijke aspect van het christenleven. In 52 ‘luisteroefeningen’, die allemaal beginnen met de woorden ‘Ik kom…’, worden we meegenomen naar Schriftwoorden die betrekking hebben op de wederkomst van de Heere Jezus. Ze zijn ervoor bedoeld om elke week (of elke zondag) dit boekje ter hand te nemen. Een goede suggestie is dat.

De oefeningen zelf zijn veelkleurig. Afwisselend lezen we over de ernst ( Jezus komt immers óók om te oordelen) en over de vreugdevolle hoop ( Jezus’ komst luidt immers de eeuwige heerlijkheid in). Onze aandacht wordt niet alleen gevestigd op de persoonlijke adventsverwachting, maar óók op de brede verbanden: de belofte voor Israël én voor de kerk der eeuwen. Het boekje sluit af met de overdenking over de woorden: ‘Zie, Ik kom spoedig!’ Dat is in de lijn van de Vroege Kerk, die te midden van de vervolgingen leefde uit een intens verlangen naar de dag waarop Christus Zijn heerlijkheid zou openbaren.

Elke luisteroefening gaat uit van een toepasselijke bijbeltekst. Aan het einde wordt steeds een kort gebed afgedrukt, gevolgd enkele gespreksvragen. Zo is het boekje geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor een bezinnend gesprek.

W. Arkeraats
W. Arkeraats