Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Anne-Marieke Codée-Breugem, Zwolle
Door: Anne-Marieke Codée-Breugem, Zwolle
03-12-2020

Arthur Alderliesten Zijn als Christus; 52 x goed doen. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 143 blz.; € 9,95.

Alderliesten is directeur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) geweest en op dit moment manager vriendennetwerk bij Lelie zorggroep, zorg en welzijn rondom ouderenzorg. Vanuit deze context is de auteur op zoek gegaan naar hoe een christen ‘behoort’ te denken en handelen als het gaat om de bescherming en zorg voor het leven. Hij onderscheidt de christelijke levenswandel in drie punten: 1. Geestelijke eigenschappen, 2. Karakter 3. Denken en handelen. Deze thema’s werkt hij vervolgens uit aan de hand van 1. Zaligsprekingen, 2. Deugden, 3. Tien Geboden en werken van barmhartigheid. Alderliesten signaleert een christelijke handelingsverlegenheid binnen de gereformeerde gezindte.

Hij hoopt dat met name jongeren en christenen in het domein zorg en welzijn dit boekje zullen lezen en dezelfde antwoorden zullen vinden als hij gevonden heeft.

De titel, Zijn als Christus, 52 x goed doen, maakt mij nieuwsgierig. De gekozen thema’s stimuleren en prikkelen mij om verder te lezen. Alderliesten raakt mooie thema’s aan

als rechtvaardigheid, wijsheid, ouderdom. Hij weet daar een verrassende invulling aan te geven voor de praktijk van morgen, zoals het koppelen van jonge kerkleden aan oudere broeders en zusters. Het deed mij denken aan het project ‘Adopt a granny’ (Sponsor een oma) van Dorcas. De auteur gebruikt veel voorbeelden bij de thema’s. Gevoelige thema’s stelt hij vooral vragenderwijs aan de orde, zoals bij dierenwelzijn de ‘plofkip’ wordt genoemd.

De bijbeltekst boven elke stukje lijkt vooral een kapstok voor het thema, daarbij worden er nog weer andere bijbelteksten aangehaald. Zo wordt bij het thema eenzaamheid het voorbeeld van de verkrachting van Thamar aangehaald, die het zwijgen was opgelegd. Evenals Elia, die zich in zijn vlucht voor Izebel depressief voelt en zich dood wenst. Deze gevoelige (!) voorbeelden worden genoemd en vervolgens volgt de zin: ‘God plaatst mensen soms in de eenzaamheid, zodat ze zich (opnieuw) tot Hem wenden.’ Hier wreekt zich ook de bondigheid van het boekje, waardoor dit soort gevoelige voorbeelden niet goed wordt uitgewerkt.

Het boekje is prima te gebruiken als dagboek (52 thema’s). Goede thema’s worden met bijbelse woorden uitgewerkt en zetten aan tot denken en hopelijk ook tot goed doen.

Anne-Marieke Codée-Breugem, Zwolle
Anne-Marieke Codée-Breugem, Zwolle