Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J.J. ten Brinke
Door: J.J. ten Brinke
06-01-2022

Ds. D.H.J. Folkers Juist voor een tijd als deze. Met Esther het jaar door. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 270 blz., € 19,95.

Met het oog op jongeren schrijft de predikant van de hersteld hervormde gemeente in Abbenbroek 52 bijbelstudies met lessen uit het leven van Esther en Mordechai. De auteur benadrukt hoezeer God de wereldgeschiedenis leidt en hoe dat samengaat met Gods leiding in het leven van degenen die op Hem vertrouwen. Stukje voor stukje wordt het bijbelboek Esther uitgelegd en vanuit het geheel van het bijbels getuigenis toegepast op het leven van de jongere vandaag de dag. Wat dat betreft doet de auteur de titel, een citaat uit Esther 4:14, eer aan: Juist voor een tijd als deze.

Soms gaat het bij de toepassingen wel wat kort door de bocht. Bijvoorbeeld als de auteur stelt ‘dat een ware gelovige nooit mee zal kunnen in een geslachtsverandering’. Hoewel ik met de auteur instem dat de Bijbel ons een dergelijke weg niet wijst, getuigt genoemde uitspraak van te weinig (pastorale) voorzichtigheid ten aanzien van zeer ingrijpende problematiek. Ook het veelvuldig spreken over ‘de antichrist Haman’ (de Agagiet, nakomeling van Amalek) komt op mij wat massief en anachronistisch over, al onderken ik de grote lijnen die de auteur schetst ten aanzien van de altijd weer oplaaiende vijandschap tegen God en Zijn volk.

Mijn kanttekeningen doen dan ook niets af aan mijn waardering voor deze poging om het bijbelboek Esther dicht bij het hart en leven van de huidige generatie jongeren te brengen. De voortdurende focus op de Heere Jezus Christus tekent het verlangen van de auteur om zijn ( jonge) lezers aan de voeten van de Meester te brengen. Ik leg dit boek met een gebed in mijn hart op het nachtkastje van onze zestienjarige dochter, verlangend dat de HEERE haar, net als Esther, blijvend heiligt en bereid maakt tot dienst in Zijn Koninkrijk. Juist in een tijd als deze!

J.J. ten Brinke
J.J. ten Brinke