Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

Wilma Mans
Door: Wilma Mans
20-01-2022

Wijnanda Hogendoorn Samen leren I en II. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 136 blz.; € 15,99 (per deel).

Samen leren I en II zijn twee boeken om in het gezin te gebruiken tijdens een moment van huisgodsdienst. Wat is het goed om in deze tijd van altijd druk zijn en alles haastig moeten doen, ook tijd vrij te maken om als gezin een moment stil te worden en met de Bijbel bezig te zijn. Juist in een tijd waarin onze kinderen opgeslokt worden door veel prikkels van deze wereld. We zien bij onze kinderen en jongeren dat kennis van de Bijbel afneemt. Nog belangrijker is dat kinderen al van jongs af aan leren om over het geloof te praten met mensen om hen heen. En wat is er mooier dan dat we dit onze kinderen leren in een vertrouwde omgeving als binnen het gezin. Wijnanda Hogendoorn wil ouders met deze twee boekjes helpen. Deel I en II van Samen leren bevatten beide materiaal om 25 weken lang te behandelen binnen het gezin. Omdat deel I eindigt met de laatste weken van het kalenderjaar, is er iets voor te zeggen om aan het begin van het jaar met deel II te beginnen en daarna deel I in het gezin te behandelen. Ook omdat in deel II Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren behandeld worden. Dit deel begint bij de geschiedenissen direct na de geboorte van de Heere Jezus. In de weken daarna komen de geschiedenissen uit het Nieuwe Testament aan de orde. Deel I zou dan vanaf juli gebruikt kunnen worden. Na de verhalen uit het Oude Testament komen we in week 21 van het boekje bij de vier adventsweken. In week 25 komen we bij Kerst en dit deel eindigt met oudejaarsdag.

Elke week begint in beide boekjes op dag 1 (geschikt voor de zondag) met een uitgebreider stukje over het thema dat die week centraal staat. Ook staat daar een tekst om die week met de kinderen uit het hoofd te leren, kunnen er gebedspunten worden opgeschreven, staat er een ‘weetje’ en is er een doe-opdracht. Dat is de ene week iets knutselen of tekenen voor iemand in de omgeving, een spel of een receptje om iets te maken om het thema nog dichter bij de kinderen te brengen. Op deze manier kun je als gezin samen bezig zijn met de Bijbel, dieper op het thema van die week ingaan en nadenken over een gedeelte uit de Bijbel. Ook staat er een suggestie om een lied of psalm te zingen. De andere dagen gaan verder in op dit thema. Het begint met een kort inleidend verhaaltje op het gedeelte dat gelezen wordt uit de Bijbel. Wat is het mooi als ieder gezinslid dit bijbelgedeelte meeleest en ook op zijn beurt een bijbelvers mag lezen. Zo blijft iedereen er met zijn of haar aandacht bij. Hierna is er ruimte om met elkaar door te praten aan de hand van een aantal vragen en wordt er een psalm of lied genoemd om te zingen. De meeste psalmen zijn gekozen uit de berijming van 1773. De liederen komen uit Op Toonhoogte.

Samen lezen is zeker geschikt om ouders bij de geloofsopvoeding binnen het gezin te ondersteunen. Om samen de Bijbel te lezen en soms heel praktisch toe te passen op onszelf en de mensen om ons heen. Het is de wens van de schrijfster dat God steeds groter mag worden in de harten van onze kinderen.

Wilma Mans
Wilma Mans