Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J. van der Graaf
Door: J. van der Graaf
24-02-2022

Jan Lucassen De wereld aan het werk. Van de prehistorie tot nu. Uitg. WBOOKS, Zwolle; 509 blz.; € 34,95.

In een kolossaal boek, geschreven in (te) kleine letter, schetst de auteur ‘de eerste echte wereldgeschiedenis van menselijke arbeid’, van jagers in de oudheid tot de kantoormens vandaag. Alle continenten van de wereld, alle rangen en standen onder de mensen, alle samenlevingsverbanden in stad en staat komen langs. De verdeling van arbeid tussen mannen, vrouwen en kinderen komt aan de orde, evenals uitgebreid de slavernij. In het uitgebreide naam- en zaakregister wordt in de categorie ‘religie’ het calvinisme (slechts) één keer genoemd, het protestantisme iets minder vaak dan het katholicisme, terwijl christendom, hindoeïsme, islam en jodendom gelijkelijk veel aandacht krijgen. Ook andere godsdienstige stromingen, zoals animisme, boeddhisme, confucianisme en taoïsme worden behandeld. Van de Reformatie krijgt aandacht dat veel pogingen werden ondernomen om ‘de publieke vrije tijd’, met name ten aanzien van de katholieke feestdagen te beperken.

Een boek met onvoorstelbaar veel informatie en met treffende illustraties, ingedeeld in tijdscategorieën, met twee hoofdstukken vanaf 1800: ‘Naar eenvormiger arbeidsverhoudingen’ en ‘De veranderende betekenis van werk’. De auteur is emeritus hoogleraar Internationale en vergelijkende sociale geschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

J. van der Graaf
J. van der Graaf