Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

W.J. Westland
Door: W.J. Westland
10-03-2022

Dr. M. Klaassen en Sara-Maria Smit De hoed en de rand. Uitg. Brevier, Kampen; 124 blz.; € 9,99.

In veertig vragen en antwoorden schreef dr. M. Klaassen samen met Sara-Maria Smit een boekje over de hoofdbedekking. De Bijbel schrijft daar eveneens over in 1 Korinthe 11. In het boekje wordt eerst een aantal algemene opvattingen rondom dit thema besproken. Bijvoorbeeld: zijn er geen belangrijkere zaken om je druk over te maken? Waarom is het dragen van de hoofdbedekking in veel kerken in onbruik geraakt? In een tweede deel komt de uitleg van 1 Korinthe 11 aan de orde. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: wat bedoelt Paulus met bidden en profeteren? (1 Kor. 11:5) Wat heeft de hoofdbedekking met de engelen te maken? (1 Kor. 11:10). In een derde gedeelte gaat het over hermeneutische vragen. Is 1 Korinthe 11 niet gericht op de situatie in Korinthe? Hoe verhoudt het voorschrift uit 1 Korinthe 11 zich tot de oproep om elkaar te groeten met een heilige kus? (onder andere 1 Kor. 16:20). In het laatste deel komt een aantal praktische vragen aan de orde. Over wat voor hoofdbedekking gaat het eigenlijk? Dien je altijd een hoofdbedekking te dragen of alleen in de eredienst? Eerlijk geven de schrijvers aan dat ze op dit punt allebei een andere opvatting hebben.

In veel gemeenten die zich verwant weten met de Gereformeerde Bond, neemt het aantal hoeden in de eredienst om verschillende redenen af. Mijn indruk is dat dit vaak in een zekere stilte gebeurt, kijkend naar wat de praktijk is in een kerkelijke gemeente of omdat iemand zelf niet zoveel heeft met een hoed. Dit boekje biedt een handvat om na te denken over wat de Bijbel al dan niet over dit thema zegt. Zo kan een keuze meer doordacht gemaakt worden. Wanneer we beseffen dat we het hebben over de eredienst, lijkt me een bijbelse doordenking zeker niet te ver gezocht. Al moeten we op sommige punten misschien iets minder stellig spreken dan in dit boekje gebeurt om de eenvoudige reden dat wij niet alles weten. Hoe de situatie buiten Korinthe geweest is, lijkt me minder helder dan de auteurs doen voorkomen. De bespreking van het woord ‘profeteren’ (hoofdstuk 13) doet wat geforceerd aan, vraagt eveneens om een brede uitleg.

De kracht van het boekje is gelegen in het feit dat de auteurs het thema breed bespreken. Er wordt ruimschoots aandacht geven aan de betekenis van de scheppingsorde. Dat lijkt me in deze tijd geen overbodige luxe. Ook pastorale onderwerpen die met dit thema samenhangen, worden zorgvuldig besproken. Vanuit het idee dat de hoed het symbool is dat tot uiting brengt dat de man het hoofd van de vrouw is, komt de vraag aan de orde hoe men ermee om moet gaan als een man of vader geen respect verdient. Het is waardevol dat ook de praktische vragen van een antwoord voorzien worden. Door te kiezen voor vraag en antwoord is het juist voor jongeren ook zeer toegankelijk.

W.J. Westland
W.J. Westland