Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
24-03-2022

Corrie ten Boom Vader ten Boom. Man van God. Uitg. Gideon, Hoornaar; 157 blz.; € 14,95.

De inhoud van de levensbeschrijving van horlogemaker Casper ten Boom, in 1979 verschenen, rechtvaardigt beslist de recente herdruk. Jouw leven in donkere jaren zal maar getypeerd worden met ‘standvastig, opstaand tegen onrecht, vol liefde voor de medemens en vol vertrouwen op zijn hemelse Vader’. Zijn bekend geworden dochter Corrie tekende het leven van haar vader op.

Casper was zelf een kleinzoon van Gerrit ten Boom, een man die leefde in de tijd van Napoleon, diaken in Heemstede, man van gebed, verhuurder van rijtuigen ook. Toen de dominee van Haarlem eens in zijn koetsje zat, kritiseerde Gerrit de predikant vanwege zijn liberale boodschap, het plaatsen van eigen filosofieën boven het Woord. De dominee beloofde het zondag beter te doen, waarop Gerrit antwoordde: ‘Als God u de tijd geeft.’ En voor de eerstvolgende zondag stierf de Haarlemmer.

Caspers vader was Willem ten Boom, een man die zijn jongere zus Cato veel brieven schreef: ‘Ik verlang er zo naar om in nauwere gemeenschap met de Heer der eeuwigheden te leven. Maar door zonde en ongeloof mis ik dat licht en leven in mijn ziel! O, mijn hart is zo verschrikkelijk trots…’ Later werd Willem de eerste orthodoxe ouderling in hervormd Haarlem.

Ook de vader van Corrie ten Boom was een gezegend mens. Heel Haarlem respecteerde hem en toen hij in ernstige toestand in het ziekenhuis lag, berichtte de lokale krant dagelijks over zijn situatie. Iedere dag begon deze internationaal bekende horlogemaker in zijn werkplaats met Bijbel en gebed, in het bijzijn van gezin en medewerkers. Toen Corries broer Willem predikant werd, voelde Casper ten Boom aan waarmee zijn zoon worstelde: ‘Willem, wees ervan verzekerd dat bijbelkritiek altijd de dood brengt.’ Casper was lid van het Genootschap voor Israël, sprak levenslang met Joden over hun Messias. In 1944 overleed hij in Scheveningens gevangenis, dankzij de nazi’s.

Vader ten Boom. Man van God geeft niet alleen een treffend tijdbeeld, maar maakt ook de omgang met en het vertrouwen op God in de lijn van dit geslacht op een wijze zichtbaar die je hart raakt.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst