Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

A.C. Borsje
Door: A.C. Borsje
07-04-2022

Dr. Joel R. Beeke Zekerheid van het geloof volgens de puriteinen. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 244 blz.; € 14,95.

Wat is zekerheid van geloof? Dr. Joel R. Beeke schreef een proefschrift over dit onderwerp en is voortdurend met de kwestie van de zekerheid van het heil bezig geweest. Dit boek kan beschouwd worden als een vrucht van een jarenlange bezinning. Om de grondbeginselen van de zekerheid van het geloof uit te leggen, zet de auteur in bij hoofdstuk 18 van de Westminster Geloofsbelijdenis. Daarbij raadpleegt hij meer dan eens de wat minder bekende puritein Anthony Burgess. Stap voor stap neemt Beeke de lezer mee om inzichten te geven met betrekking tot de centrale vraag rondom de zekerheid van het geloof.

Voordat hij die zoektocht begint, noemt hij een achttal redenen waarom de zekerheid van het geloof zo belangrijk is. Ook somt hij elf redenen op waarom ware gelovigen, die de Heere liefhebben en dienen, gebrek kunnen hebben aan zekerheid. Bij de laatste stap vóór de start van de zoektocht wordt aandacht geschonken aan de vraag of zekerheid van het geloof bijbels en normatief is. De moderne puritein Beeke gaat tijdens de zoektocht als een gids voorop en laat de lezer kennismaken met vele (werken van) puriteinen. De lezer loopt meerdere rondjes rondom artikel 18 van de Westminster Geloofsbelijdenis, waardoor er drie inzichten aan de oppervlakte komen betreffende zekerheid: 1) uit Gods beloften, 2) uit bewijzen van genade en 3) uit het getuigenis van de Heilige Geest.

Tussen de regels door proef je het verlangen van de zielenarts Beeke om de kwalen te ontleden. Hij probeert aan te tonen welke problemen eraan ten grondslag liggen om vervolgens het juiste medicijn voor te schrijven. Zo bespreekt hij vijf praktische kwesties rondom de vraag hoe je zekerheid van het geloof kunt bevorderen. Op een pastorale manier spreekt hij in een apart hoofdstuk tot de lezer die mogelijk alle zekerheid heeft verloren. Met de Bijbel in de hand wijst Beeke de weg aan van vernieuwde zekerheid. Voordat hij in de laatste twee hoofdstukken ingaat op afrondende vragen over zekerheid en zijn uiteindelijke conclusie aan het papier toevertrouwt, voert hij in het tiende hoofdstuk een pleidooi voor de rol van de Heilige Geest. Kort en krachtig schrijft hij: ‘Zonder de Geest zullen wij of weerhouden worden van het bezit van zekerheid als we die hebben, of wij zullen denken dat wij ze hebben terwijl we er geen recht op hebben.’ (p.183)

Tijdens het lezen moest ik het boek meer dan eens aan de kant leggen om een indringende vraag of opmerking te overdenken. De taal van de auteur is indringend (‘Hoe kunt u de aanstaande dood en de eeuwigheid tegemoet zien zonder te weten of u in Christus bent of niet? Vannacht kunt u al in de hel zijn.’ p.229) en ruim (‘De hemelse Vader geeft Zijn kinderen geen zekerheid met een theelepeltje, een druppel op z’n tijd, maar het behaagt Hem om haar uit te gieten.’ p. 34). Al met al is het boek een zoektocht die ik graag aanbeveel. Laten we niet ontmoedigd raken door de 252 voor het oog hinderlijke voetnoten die de bladspiegel te veel beïnvloeden en ga biddend op zelfonderzoek uit met behulp van Zekerheid van het geloof volgens de puriteinen, zodat het ons, opnieuw of voor het eerst, uitdrijft tot Christus en we zo onze roeping en verkiezing vast mogen maken (2 Pet.1:10).

A.C. Borsje
A.C. Borsje