Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

M. van Dam
Door: M. van Dam
07-04-2022

Dr. Gerrit Vreugdenhil In het spoor van de Geest. Van Pasen naar Pinksteren. Uitg. Groen, Heerenveen; 175 blz.; € 15,99.

Soms lijkt het of de christelijke feesten in volgorde van meer naar minder belangrijk worden beleefd. Kerst viert bijna iedereen, Pasen heeft kerkelijk de aandacht, maar Pinksteren… En ook al weten we dat alle heilsfeiten belangrijk zijn, toch is er vaak wat verlegenheid over dat wat het dichtste bij ons komt, namelijk het werk van de Geest. Zou het niet mooi zijn om de dagelijkse stille tijd in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren te gebruiken om de Heilige Geest en Zijn werk beter te leren kennen? Het boek van dr. G.C. Vreugdenhil, in Gouda als predikant verbonden aan de wijkgemeente Sint Jan, is nu juist daarvoor bedoeld. In vijftig overdenkingen (met nog twee extra voor de Pinksterdagen) wordt er veel aangereikt om het werk van de Geest op het spoor te komen. De opbouw van het boek biedt per dag een handreiking voor de lezer om stil te worden, aandachtig Bijbel te lezen en vervolgens te overdenken. Afsluitend is er dan nog een concrete toepassing in enkele zinnen, een kort gebed en goed gekozen lied (heel soms een psalm) om als het ware neuriënd de dag in te gaan.

De eerste acht dagen in het boek leggen een fundament vanuit Johannes 14-16. Dit laatste past bij de vertrouwde keuze van de auteur om de eenheid tussen Christus en de Geest te benadrukken: de Geest laat het werk van Christus oplichten. Vanuit die basis komen ook andere aspecten van het werk van de Geest aan bod, zoals de gave van profetie en het gebed en de verhoring daarvan. Verder bespreekt het boek passages uit Handelingen, waar mensen door de Geest worden ingeschakeld. Het gaat dan niet alleen om vrijmoedigheid om te getuigen, maar ook om bijvoorbeeld het openstaan voor leiding door de Heilige Geest. Moeilijkere passages zoals Handelingen 5 over Ananias en Saffira worden niet vergeten. Dat maakt dit boek leerzaam en ook geschikt voor de gevorderde bijbellezer. Sterker nog: wie terugschrikt voor zo nu en dan Griekse woorden of beknopte verwijzingen naar andere Schriftgedeelten, vindt dit boek misschien wel iets te hoog gegrepen.

Wie echt alles wil weten over de Heilige Geest, mist in dit boek toch wel enkele passages uit het Oude Testament en in het bijzonder ook de brieven uit het Nieuwe Testament. Je zou je voor kunnen stellen dat met een andere selectie van teksten een breder beeld van het werk van de Geest ontstaat. De Geest als eschatologische gave, zoals Paulus daarover schrijft, of een uitleg van de hoofstukken 1 Korinthe 12-14 blijven nu achterwege. Er blijft nog wat over voor een andere vijftig dagen, zo kun je het ook zien.

Ik trof in het boek een mooie balans: de lezer wordt gewezen op het ‘gewone’ werk van de Geest door het Woord en in de gemeente, maar ook wordt verlangen opgewekt naar spreken van de Geest in en door bijzondere gebeurtenissen of omstandigheden. De concrete toepassingen in het boek laten zien dat Pinksteren er inderdaad helemaal bij hoort in de kerk en in ons geloof.

M. van Dam
M. van Dam