Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

M.A. Kuijt
Door: M.A. Kuijt
14-04-2022

John Onwuchekwa Gebed. Hoe samen bidden de gemeente vormt. en Nick Roark & Robert Cline Bijbelse theologie. Hoe de gemeente het Evangelie onvervalst verkondigt. (Twee deeltjes uit de serie IX 9Marks Building Healthy Churches), uitg. Geloofstoerusting, Ede; 160 en 176 blz.; € 9,95 per deel.

De Engelstalige serie Building Healthy Churches is bedoeld om gemeenteleden en kerkleiders aan de hand van korte en leesbare boeken negen kenmerken van een gezonde gemeente bij te brengen. De serie is (vertaald) uitgegeven door Geloofstoerusting, een platform dat (met name aan jonge christenen) toerusting wil geven op allerlei terreinen van het christelijk geloof. Stevig geworteld in de rijke reformatorische traditie wil het platform dit doel zo goed mogelijk nastreven door gebruik te maken van nieuwe media. Zo worden video’s op YouTube geplaatst, is men actief op Facebook, Instagram, Twitter, Spotify en worden boeken uitgegeven van auteurs als Tim Keller en John Piper.

Het deeltje over het gebed is bedoeld als een stimulans voor het samen bidden in de gemeente. Hierin wordt eerst ingegaan op het probleem van gebedsloosheid. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de inhoud van het gebed aan de hand van het Onze Vader en wordt de plaats en de betekenis van het gebed in de eredienst besproken. Het deeltje wordt afgesloten met het noemen van verleidingen die gebedssamenkomsten bedreigen.

Het deeltje over bijbelse theologie gaat eerst in op de vraag waarom bijbelse theologie nodig is. Het verhaal van de Bijbel is groots – het grootste van alle – en gericht op Gods plan van verlossing in de Persoon en het werk van Jezus Christus. Om Gods plan van verlossing in Jezus Christus te leren zien, hebben we bijbelse theologie nodig. De Bijbel is namelijk geen bundeling van losse verhalen of een bundel vol adviezen en raadgevingen verspreid over 66 boeken. Bijbelse theologie laat de doorgaande lijn zien, van Genesis naar Openbaring.

Als we deze lijn niet zien, lopen gemeenten het gevaar het welvaartsevangelie te omhelzen (wie gelooft, wordt rijk) of valt gemeentezijn samen met de verdediging van christelijke waarden (Amerika als christelijk land). Andere gevaren zijn: de gemeente als gaarkeuken (wij zijn er voor de armen) of als een gemeenschap van aardige mensen (een gemeente, waar zonden niet erg zijn). De auteur bespreekt het grote verhaal van de Bijbel aan de hand het sleutelwoord ‘Koning’. God is de soevereine Heerser en Schepper van alle dingen, Hij regeert als Koning en komt straks als Koning terug.

De deeltjes zijn goed leesbaar. Ze dringen aan op zorgvuldig lezen van de gehele Schrift en zijn sterk christocentrisch. Dat is in lijn met de doelstelling van de serie om plaatselijke gemeenten toe te rusten. Gezonde gemeenten laten Gods heerlijkheid aan de volkeren zien. ‘Dat doen we door onze ogen te richten op het Evangelie van Jezus Christus, onze zaligheid van Hem te verwachten en elkaar lief te hebben met Gods eigen heiligheid, eenheid en liefde’ (Voorwoord). De deeltjes ‘verraden’ wel enigszins de Amerikaans-Engelse context van gemeente-zijn. Daarom zullen niet alle adviezen direct herkenning oproepen in onze context (zoals bijvoorbeeld de inrichting van erediensten). De deeltjes zijn vooral bedoeld tot opbouw van het gemeenteleven als geheel, waardoor ze zich minder lenen voor persoonlijk gebruik (vragen na de hoofdstukken ontbreken). Dat neemt niet weg dat deze boekjes een welkome hulp zijn bij de noodzakelijke bezinning op het gemeente-zijn van onze dagen tegen de achtergrond van voortgaande secularisatie, ook binnen onze gemeenten. Daarbij is het een verademing dat zonder terughoudendheid geput wordt uit de rijke reformatorische traditie en dát in de taal van vandaag. De serie is geschreven vanuit een diep verlangen naar genezing van ingezonken gemeentelijk leven en wil iedere christen helpen om mee te bouwen aan een gezonde gemeente, ‘tot een woning van God in de Geest’ (Ef.2:22).

M.A. Kuijt
M.A. Kuijt