Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

W. Verboom
Door: W. Verboom
14-04-2022

Willeke Brouwer Ongelooflijke bijbelverhalen. Graphic Novel Bijbel. Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen; 454 blz.; € 34,99.

De auteur van deze publicatie is onder andere bekend van de Graphic Novelserie Silvester en de dagelijkse cartoons in het Nederlands Dagblad. Zij weet woord en beeld, verhaal en visualisering met elkaar te verbinden, zo nu en dan vergezeld van een vleugje humor. Daarmee heeft ze al veel lezers aangesproken.

Met deze creatieve aanpak reikt zij ons in dit boek vijftig verhalen uit de Bijbel aan. Elk verhaal bevat een uitnodiging aan de lezer om wat God in het leven van bekende bijbelse personen gedaan heeft, mee te beleven. Daarbij krijgt het beeld een even belangrijke betekenis als het woord. Ze leggen elkaar voortdurend uit. Boeiend is dan bijvoorbeeld de taal van de gezichten en van de lichaamshouding. Ze doen denken aan de tekeningen in de kinderbijbel van Kees de Kort.

De auteur maakt telkens van de mogelijkheid gebruik om in beeldtaal de achtergronden en omstandigheden van de verhalen uit te leggen. Dat is een mooie kant van deze uitgave. Je zou het de catechetische betekenis van het boek kunnen noemen. Een voorbeeld is de uitleg van de Joodse oogstfeesten Sjavoeot (Wekenfeest) & Soekot (Loofhuttenfeest) op pagina 222. Wat de verhalen zelf betreft: voor mij zijn die over Job en Amos en de visioenen van Johannes heel goed. De kruisiging van Jezus wordt eerbiedig en zorgvuldig beschreven en verbeeld. Dankbaar ben ik de auteur ook voor haar trouw aan de historiciteit van de verhalen.

Ik plaats enkele kanttekeningen. In een ‘Woord vooraf’ had het een en ander over het doel van de uitgave gezegd kunnen worden. Dan zou bijvoorbeeld uitgelegd kunnen worden voor welke leeftijd het boek geschikt is. Mijn ervaring nu is dat het niveau nu eens past bij kinderen, dan weer niet. Van belang lijkt me ook dat de afzonderlijke verhalen in de Bijbel in het verband van Gods heilsgeschiedenis met Israël en de volken worden opgenomen. Dat geldt ook voor de ‘theologische’ betekenis van de verhalen. Die is niet altijd duidelijk, zoals in het verhaal van de bruiloft te Kana. Dan gaat het er toch om dat de discipelen in Jezus geloven ( Joh.2:11b). Zou het ook geen winst geweest zijn als bij de verhalen de bijbelgedeelten genoemd waren? Zo zouden er meer vragen te stellen zijn. Ze zijn bedoeld als een teken van betrokkenheid bij deze uitgave. Ik heb er waardering voor. Kom, lees en zie!

W. Verboom
W. Verboom