Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J. Hogenhout
Door: J. Hogenhout
16-06-2022

Kees Jan Rodenburg, Aart Brons en Albert Groothedde Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims. Uitg. Centrum voor Israëlstudies, Ede; 127 blz.; € 9,50.

De ondertitel van Ontdekkingen in Israël is: reiswijzer voor protestantse pelgrims. Daarmee hebben de auteurs – verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies (CIS) – hun reisgids naar mijn mening zeer raak getypeerd. Deze gids bevat geen uitgestippelde route, maar wil vooral de reiziger zelf aan het denken zetten. Niet alleen over de route van de reis en welke bijzondere plaatsen bezocht moeten worden, maar vooral over de vraag: waarom ga ik naar Israël en hoe ga ik daarheen? Vanuit de Reformatie zijn wij het principe van de pelgrimage wellicht kwijtgeraakt en dat is in velerlei opzichten niet erg. Maar geldt dat ook voor een (pelgrims)- reis naar het land van de Schrift? Op die vraag gaat deze reisgids in en dat maakt het voor mij tot een boek met een duidelijke meerwaarde. Het vormt daarmee naar mijn mening een theologische doordenking, niet alleen over het reizen naar Israël, het bepaalt ons ook bij de vraag: wat betekent Israël voor mij als gelovige en voor ons als christelijke gemeente?

Waarom zou je naar Israël gaan? De belangrijkste reden die deze diepgravende reisgids ons geeft, is: de geloofsverhalen mogen en kunnen ook gevoeld worden. De zintuigen mogen volop meedoen. Dat wordt juist werkelijkheid als je in Israël bent en je laat meenemen in de cultuur en in het landschap. Het gebeurt ook door daadwerkelijk op die berg van de zaligsprekingen te zitten en vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem te kijken. Daar kun je over lezen en daar kun je van alles over bedenken, maar je mag het ook zintuigelijk beleven. Dat maakt een reiziger in Israël tot een pelgrim, in plaats van een toerist die de dingen van de bucketlist kan afstrepen. Israël is immers het land dat de HEERE, onze God, aan Zijn verbondsvolk Israël gegeven heeft. Daar te mogen zijn betekent niet zomaar iets.

Beide gidsen vullen elkaar op een mooie en bijzondere wijze aan, waarbij de liefde, eerbied en het respect voor het verbondsvolk van de HEERE geproefd wordt.

J. Hogenhout
J. Hogenhout