Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

G.F. Willemsen
Door: G.F. Willemsen
21-07-2022

Bert Schroten God, waarom? Bijbelstudies over het probleem van het lijden. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 96 blz.; € 11,99.

Dit boekje over het waarom van het lijden is de vrucht van een negental bijbelstudies die de auteur, hervormd predikant in Renswoude, hield naar aanleiding van de coronapandemie. In de eerste hoofdstukken worden twee ‘voorvragen’ behandeld. Allereerst of een mens eigenlijk wel God mag bevragen op het lijden. Hierop antwoordt de auteur bevestigend. En vervolgens of God werkelijk én goed én almachtig is. Hier stuiten we op het oude vraagstuk van de ‘theodicee’: hoe kan het bestaan van kwaad eigenlijk samengaan met het bestaan van een God Die zowel goed is als almachtig?

Ds. Schroten laat helder zien hoe verschillende groepen in de geschiedenis telkens een van deze drie zaken (het bestaan van kwaad, Gods goedheid, Gods almacht) in twijfel hebben getrokken. Ontkenning van het kwaad zou volgens de auteur vaak voorkomen onder reformatorische en evangelische christenen, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Je kunt iets wel kwaad noemen, maar uiteindelijk kan het toch goed blijken uit te werken.’ Zelf wil hij alle drie onverkort laten staan.

In de daaropvolgende hoofdstukken bespreekt ds. Schroten op fijngevoelige wijze vijf antwoorden op het waarom van het lijden. Bijvoorbeeld: ‘God gebruikt het lijden voor de groei van Zijn koninkrijk.’ Of deze: ‘God gebruikt het lijden om te straffen en te corrigeren.’ In het lijden is, met andere woorden, een hoger doel gediend. Onmiskenbaar komt het kwaad daardoor in een ander licht te staan: het moet meewerken aan het goede. Dat kan bij de lezer echter de vraag oproepen wat nu eigenlijk nog het verschil is tussen de benadering van de auteur en die van de reformatorische en evangelische christenen uit het tweede hoofdstuk.

Een groot pluspunt van dit boekje is dat het zeer toegankelijk geschreven is. Ds. Schroten verstaat de kunst om een complex onderwerp op een begrijpelijke manier te behandelen. Het boekje is hierdoor ook erg geschikt voor gebruik in groepsverband. De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk en de liedsuggesties achterin versterken dit nog. Overstijgende vragen met betrekking tot het lijden – zoals die naar de oorsprong van het kwaad – blijven in dit boekje onbesproken, waardoor het sommige doelgroepen (bijvoorbeeld studenten) wellicht minder zal aanspreken.

G.F. Willemsen
G.F. Willemsen