Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J.T. Maas
Door: J.T. Maas
04-08-2022

Jacqueline Looman 10 Joden, 1 Messias. Getuigenissen uit Israël. Uitg. Gideon, Hoornaar; 136 blz.; € 14,95.

Jacqueline Looman werkt voor de stichting Israël en de Bijbel. De stichting heeft als motto ‘Gods Woord voor Gods volk’. Hun werk is vervuld met het verlangen dat Joden Jezus erkennen als de Messias. Het boek 10 Joden, 1 Messias geeft inzicht in ongekende levensverhalen. Tien jonge mensen beschrijven zelf hoe ze hun Joodse achtergrond ontdekken of hoe dit betekenis voor hen krijgt. Ze komen oorspronkelijk bijna allemaal uit een ander land, maar hun ouders of zijzelf zijn geëmigreerd naar de staat Israël. Abigaïl uit Nederland, Vered uit Ethiopië, Shimon uit Marokko, Miri uit Rusland, enzovoorts.

In ieder hoofdstuk worden we deelgenoot gemaakt van de bekering van een van deze jongeren. Vered schrijft: ‘Net als veel andere jongeren ga ik in mijn tienerjaren op zoek naar mezelf. Wie of wat ben ik nu eigenlijk? Een Jood, een Ethiopiër, een Israëliër of een mix van alle drie?’ Over dergelijke zoektochten lees je veel in dit boek. Dat raakt je als lezer. Vered komt tot geloof in Jesjoea en mag haar identiteit vinden in Hem. ‘Een leven zonder de Here Jezus is voor mij ondenkbaar. Hij is mijn Alles, mijn Raadgever en Helper.’ Na het persoonlijke getuigenis volgt in ieder hoofdstuk informatie over de bevolkingsgroep of stroming waaruit iemand komt. Over de Ethiopische Falasja’s lees je: ‘Pas in 1975 hebben de Israëlische religieuze autoriteiten en de regering de Falasja’s erkend als Joods. Dat kwam door de officiële uitspraak van de Sefardische opperrabbijn Ovadia Yosef dat zij afstammelingen zijn van een van de tien verloren stammen, namelijk de stam van Dan.’

De afwisseling tussen de persoonlijke verhalen en de feiten maakt het boek boeiend en toegankelijk. Eerlijk komt naar voren dat er grote spanningen ontstaan wanneer een Jood naar het christendom overgaat. Nu en dan is het schrijnend om te lezen hoe het Israëlisch rabbinaat met deze immigranten omgaat. De uitsluiting die Messiasbelijdende Joden ervaren, is heftig. Graag had ik nog iets meer gelezen over hoe dáár mee om te gaan. Immers, stichting Israël en de Bijbel heeft liefde en respect voor Israël, maar dat zal bij hen na al deze verhalen toch weleens op de proef gesteld zijn?

Looman maakt hoopvol duidelijk dat het aantal Messiasbelijdende Joden de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd is. Er zijn er nu zo’n 20.000. Ze hebben onze steun hard nodig.

J.T. Maas
J.T. Maas