Waar bent u naar op zoek?

Kerkhistoricus prof. dr. W. van ’t Spijker (1926) overleden

Bouwer van de kerk

Ds. P.H. van Trigt
Door: Ds. P.H. van Trigt
19-08-2021

Op 23 juli nam de HEERE tot Zich prof. dr. W. van ’t Spijker, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA). Hij bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar. We vragen aandacht voor zijn persoon en werk als dienaar van Christus.

Dr. Van ’t Spijker werd na twintig jaar predikantschap in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in 1971 benoemd als hoogleraar aan de TUA.

De theoloog

Hij inaugureerde begin 1972 met een rede over ‘Kerkelijk recht en kerkelijke orde bij Martin Bucer’. Deze rede en zijn opdracht om Kerkgeschiedenis en Kerkrecht te doceren waren in lijn met zijn dissertatie De ambten bij Martin Bucer.

Zijn gaven bleven niet onopgemerkt. Hij ontwikkelde zich in de loop van de jaren tot een uitmuntend kerkhistoricus. Hij schreef vele boeken en artikelen over onder anderen Luther en Calvijn en ook over Bucer, die Calvijn diepgaand beïnvloedde. Met de eerder dit jaar overleden prof. dr. W. Balke was hij een van de grote Calvijnkenners in ons land. Internationaal werd hij als zodanig erkend.

In de feestbundel Geest, Woord en Kerk uit 1991 schrijven zijn collega’s en vrienden in het woord vooraf: ‘Velen hebben van jou opnieuw geleerd dat de kerk niet van gisteren is, dat ze breder en dieper is dan de tijd, waarin wij leven… – ja, dat ze zelfs in de breedste zin niet primair is, maar een functie van Geest en Woord en in de diepste zin een geheim, even goddelijk en tegelijk menselijk als Geest en Woord.’

Dienaar van de kerk van Christus

Dr. Van ’t Spijker kende een bijzondere liefde voor het lichaam van Christus. Hij leed ernstig onder haar verdeeldheid, niet alleen in de CGK, maar ook in de rest van kerkelijk Nederland. Hij achtte die een grote zonde tegen God. Levenslang heeft hij zich ingezet voor de eenheid binnen de CGK en van de reformatorische kerken in ons land. Soms werd hij nauwelijks begrepen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 augustus 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. P.H. van Trigt
Ds. P.H. van Trigt

uit Ede is emeritus predikant en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.