Waar bent u naar op zoek?

De restgedachte (2, in het Nieuwe Testament)

Breuklijn in de gemeente

Dr. R.W. de Koeijer
Door: Dr. R.W. de Koeijer
Israël
11-09-2023

In het Nieuwe Testament komt de term ‘rest’ (of ‘overblijfsel’) veel minder voor dan in het Oude Testament. Toch is ook hier het thema sterker aanwezig dan we denken. Laten we dat ontdekken.

De Messias Jezus Christus brengt heil en oordeel. Er breekt een nieuwe heilstijd aan als God opnieuw naar Zijn volk toekomt. Dat is nodig, want het volk is onder Romeinse overheersing terechtgekomen. Vooral ligt de geestelijke duisternis van ongeloof en godsvervreemding als een sluier over Israël. In die werkelijkheid klinkt het Evangelie van het Koninkrijk als dé verlossing voor eenieder die gelooft en zich bekeert.

Toch is er ook een andere kant. Als Jezus op hardnekkig ongeloof stuit, gaat Hij spreken in gelijkenissen. Daarin wijst Hij nadrukkelijk op het komende oordeel en de scheiding die dwars door het verbondsvolk loopt.

Mattheüs

Bij de evangelist Mattheüs ontdek je de restgedachte op twee momenten. Let eerst op de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De uitnodiging voor het bruiloftsfeest is royaal maar wordt om allerlei redenen afgewezen. Daarna komt een ander gezelschap in beeld. De gast die zonder het gepaste bruiloftskleed in de zaal verschijnt, komt in de buitenste duisternis terecht. De gelijkenis loopt uit op de woorden: ‘Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’ (Matt.22:14) In het Nieuwe Testament loopt er dus eveneens een scherpe scheiding dwars door Israël.

Let vervolgens op de restgedachte als Jezus enkele steden verwijt dat er geen bekering op Zijn prediking is gevolgd. Maar na de oordeelsaankondiging volgt direct: ‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo was het Uw welbehagen.’ (11:25-26) Jezus is dus blij over het verborgen plan van God. Hoe groot de groep van deze jonge kinderen is, zegt de Heere niet. Als we de gelijkenis van de bruiloft erbij betrekken, gaat het om een minderheid van Jezus’ hoorders.

Lukas

Lukas brengt de restgedachte naar voren in Jezus’ opwekking aan Zijn discipelen om niet bezorgd te zijn. Ze mogen weten dat God voor hen zorgt als hun hemelse Vader. Als ze het Koninkrijk van God zoeken, gaat de volgende belofte in vervulling: ‘Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.’ (Luk.12:32) Het welbehagen van de hemelse Vader is dus gericht op een kleine kudde. Tegelijk zal deze kring worden uitgebreid tot een wereldwijde gemeenschap met een ontelbare hoeveelheid leden.

Johannes

De evangelist Johannes getuigt dat Gods heil scheiding in Israël teweegbrengt. Hij begint met de indringende woorden dat Jezus…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R.W. de Koeijer
Dr. R.W. de Koeijer

is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.