Waar bent u naar op zoek?

Brochure ‘Genderdysforie’ herdrukt

19-08-2021

De in juni verschenen brochure ‘Genderdysforie’, in juni verschenen, is nu reeds uitverkocht. Om die reden is er een herdruk verschenen. In de brochure wordt de vraag beantwoord hoe je pastorale zorg aan gemeenteleden geeft die lijden aan genderdysforie, een voortdurende onvrede met het bij de geboorte vastgestelde geslacht en onbehagen over de bijbehorende genderrol. In toenemende mate is deze vraag voor kerkenraden actueel.

De brochure opent met een vraaggesprek met een transgender. Daarna volgen hoofdstukken over Bijbel en transseksualiteit, een bijdrage vanuit medisch-psychologische optiek, een ethische bezinning en een pastoraal hoofdstuk. We sluiten af met een pastorale routekaart.


‘Genderdysforie’ is te bestellen door het overmaken van € 6,75 (incl. porto) op INGrekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Genderdysforie’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 6,00 per stuk. Vergeet niet uw adres te vermelden!