Waar bent u naar op zoek?

Brochure schepping en evolutie pleit voor innerlijke ruimte

06-09-2017

Met belangstelling heb ik de brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’ gelezen. In deze brochure worden waardevolle handreikingen gedaan aan studenten over hoe om te gaan met het onderwerp schepping en evolutie, stelt dr. A. Bout.

De brochure is geen droge verhandeling over jonge-aarde-creationisme en evolutionisme met alle variaties daartussen. 

Geestelijke wereld

Drie punten spraken mij voornamelijk aan. Ten eerste dat het thema ‘schepping’ geplaatst wordt in het geheel van het christelijk geloof. ‘We erkennen dat de wereld om ons heen (…) bijeengehouden en geleid wordt door God’. Wanneer we over dit onderwerp nadenken, is het belangrijk om hiervan doordrongen te zijn. Ten tweede dat God niet alleen beschouwd wordt als Schepper van de stoffelijke wereld, maar ook van de geestelijke. God heeft de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dat houdt niet alleen in dat God de mens uitgerust heeft met geestelijke functies, waaronder het bewustzijn van onszelf en onze omgeving, maar ook dat er omgang tussen God en mens mogelijk is.

Ten derde dat de heilsgeschiedenis, die met de geschiedenis van de mensheid verweven is, uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht. In bijvoorbeeld het darwinisme, dat enkel en alleen een stoffelijke werkelijkheid kent, is heilsgeschiedenis (vrijwel?) ondenkbaar.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 september 2017.