Waar bent u naar op zoek?

blog

Brochure Wie niet studeert…

20-06-2011

Brochure ‘Wie niet studeert...'

Brochure ‘Wie niet studeert…’

Onder redactie van prof.dr. G. van den Brink en drs. P.J. Vergunst verscheen de brochure Wie niet studeert… Over het belang van doorgaande studie, een uitgave van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. De brochure wil een klimaat in de gemeenten bevorderen waarin er voor de predikant ruimte en stimulans is op vaste tijden aan gerichte studie te doen. Het zal de gemeente ten goede komen, het zal de kerk dienen, het zal de stem van de kerk in het publieke debat versterken.

Daarnaast beoogt deze brochure allen die zich tot gerichte studie gezet hebben, een handreiking te doen. De brochure zet in met een bijdrage van prof.dr. A. de Reuver, waarin deze laat zien hoe in de reformatorische traditie theologiebeoefening en vroomheid verstrengeld waren. Daarna gaat prof.dr. W. Balke in op de waardering van het ambt in het huidige geestesklimaat. In aansluiting daarop deelt prof.dr. W. Verboom zijn ervaringen als predikant die wilde promoveren, waaruit zijn motivatie om te blíjven studeren spreekt. Prof.dr. Jan A.B. Jongeneel, de hoogleraar bij wie dertig theologen promoveerden, geeft adviezen vanuit het perspectief van de begeleider van promovendi. In hoofdstuk vijf belicht dr. H. van den Belt het dilemma waarvoor hij ooit stond: de roeping tot het ambt om het Evangelie te verkondigen of de roeping tot academische studie. Prof.dr. G. van den Brink geeft in het volgende hoofdstuk inzicht in de opzet en betekenis van het promovendiberaad van de Gereformeerde Bond. Tot slot brengt ds. F. Hoek in kaart voor welke vragen een gemeentepredikant bij de invulling van het studieverlof staat.

Tegen kostprijs is deze brochure van 66 bladzijden te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 4,95 over te maken (inclusief porto) op ING-rekening 2937021 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Studeren. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 3,95 per stuk.