Waar bent u naar op zoek?

Burgers van de hemel

18-09-2019

Volgens Paulus is het de bedoeling dat je als christen een inburgeringscursus volgt, stelt ds. K.M. Teeuw. Uiteraard gaat het daarbij niet om de kennismaking met een ander land ergens op de aardbol.

Voor een christen komt het erop aan dat je integreert in het hemelse koninkrijk. ‘Ons burgerschap is in de hemelen,’ schrijft de apostel in zijn brief aan de gemeente van Filippi (3:20). We verkennen vanuit de context van de Filippenzenbrief hoe de hemelse integratie verloopt met het oog op ons eigen leven.

Paulus’ navolgers

‘Wees mijn navolgers,’ schrijft Paulus om te beginnen (3:17). Op het eerste gezicht is dit wellicht een vreemde aansporing. Wie stelt zichzelf nu ten voorbeeld voor andere gelovigen? Is dat geen vorm van hoogmoed?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 september 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.