Waar bent u naar op zoek?

Calvijn, een blijvende gids

16-03-2020

Calvijn is vooral bekend als de schrijver van de Institutie. Daarnaast worden zijn bijbelcommentaren nog steeds veelvuldig geraadpleegd, schrijft ds. P. Veerman.

Ook uit de teksten in een nieuwe verzamelbundel blijkt dat de geschriften van Calvijn ons vandaag blijven uitdagen en inspireren.

Veel van de teksten in het onlangs verschenen Calvijn Verzameld waren niet eerder in het Nederlands beschikbaar. De bundel stimuleert om opnieuw en vanuit een andere invalshoek te luisteren naar de stem van de Geneefse reformator. We leren Calvijn door de diverse geschriften kennen als een man die reageert op de uitdagingen van zijn tijd.

In deze bijdrage haal ik uit de twee prachtige, kloeke banden een paar teksten naar voren waaruit blijkt dat de geschriften van Calvijn ons vandaag blijven uitdagen en inspireren. Een enkele keer zien we dan ook de afstand tussen vandaag en de zestiendeeeuwse Calvijn. 

Bedroefde weduwnaar

In 1549, vlak na het overlijden van zijn vrouw Idelette van Buren, schreef Calvijn zijn vriend en ambtsgenoot Pierre Virit een brief. In de brief proeven we iets van de mens Calvijn, die in de andere geschriften vaak verborgen blijft.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 maart 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.