Waar bent u naar op zoek?

Calvijns nalatenschap

12-11-2012

Calvijn is een oecumenische bruggenbouwer van formaat. Hij zou tien oceanen willen oversteken om maar iets voor de eenheid van de kerk te doen. De katholiciteit is een hartader van zijn theologie, schrijft dr. W. Balke.

God verwekt op Zijn tijd door Zijn Woord en Geest mensen die van Hem getuigen. Abraham, Isaak en Jacob, Mozes en Aäron, David en Jesaja, Paulus en al de apostelen – aan hen danken wij de heilige Schrift. En in de kerk de kerkvaders, Augustinus en de hervormers – aan hen danken wij de Schriftuitleg. In het ochtendgloren van de Reformatie zijn dat Luther en Zwingli.

Luther doet machtig werk. Is Gods Geest aan Luther gebonden? Is Zijn Geest aan Zwingli gebonden? Zo denken de latere lutheranen en zwinglianen. Het is een bijzondere beschikking van Gods voorzienigheid dat Hij nog tijdens het leven van Luther en van Zwingli ook Calvijn roept en hem met zeer grote gaven toerust, zodat het werk van de Reformatie niet zou verzanden.

Calvijn dwingt de machtige stromen van Luthers geesteswerk en van Zwingli in de stroombedding van zijn geniaal kerkomvattend, wereldomspannend denken. Het gaat niet om Wittenberg en Duitsland, het gaat niet om Zürich en Zwitserland, het gaat niet om Genève en Frankrijk. Het gaat om heel Europa, om heel de toenmalig bekende wereld. Het gaat om alle volken.