Waar bent u naar op zoek?

Catechisanten vragen naar rol van de vrouw in de kerk

18-04-2018

‘Mogen vrouwen bij ons in de kerk dominee of ouderling zijn?’ Ineens was die vraag er in de 15+ catechisatiegroep van Hellouw. Samen met Platform Persis gingen we op zoek naar een bijbels antwoord, vertelt ds. A.J. Hagedoorn.

Nee, in onze plaatselijke gemeente kan een vrouw geen dominee of ambtsdrager worden. Maar waarom is dat dan? Een vrouw is toch gelijk aan de man, dus… En een vrouw kan zulk werk toch net zo goed uitvoeren als een man, dus…? Dus is het van groot belang goed op deze vragen in te gaan. Om Gods Woord recht te doen, om vrouwen recht te doen, om de catechisanten te laten merken dat lastige vragen ook behandeld worden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 april 2018.