Waar bent u naar op zoek?

Catechismus van dr. Wentsel

04-02-2013

Dr. Benjamin Wentsel ziet het als een roeping van Godswege om de christelijke erfenis in de vorm van ‘vruchten van Bijbelstudie in relatie met eigentijdse ontwikkelingen’ door te geven.

Eerder deed hij dat ondermeer in zijn grote zevendelige dogmatiek en in het tweedelige handboek HIJ-IS-ER-BIJ. Onlangs verschenen zijn grote en kleine protestantse catechismus.

Laatstgenoemd boekje biedt met 240 vragen en antwoorden, verdeeld in 50 ‘oefeningen’, een kernachtige oriëntatie in het landschap van de christelijke leer, met daarbij – kenmerkend voor de auteur – steeds aandacht voor de ontmoeting met de islam.

De grote catechismus is een pil van 735 bladzijden met 1077 vragen en antwoorden. De kleine broer kan met vrucht gelezen worden zonder de hulp van de grote broer, al is het wel zo dat de behandeling in kort bestek uitlokt om dieper te graven.