Waar bent u naar op zoek?

Catechismus vervlochten in HSV-Jongerenbijbel

24-09-2013

De Heidelbergse Catechismus loopt als een rode draad door de HSV-Jongerenbijbel. Kernen van dit belijdenisgeschrift zijn in stukjes ‘aangehangen' aan de Bijbel. ‘Het is een hulpmiddel om wat je leest toe te passen in je eigen leven', aldus dr. W. Verboom.

De emeritus hoogleraar uit Harderwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van de Heidelbergse Catechismus in de HSV-Jongerenbijbel. Hij legt uit waarom hiervoor is gekozen en hoe deze Bijbel de catechismus dichterbij jongeren probeert te brengen.

Dr. Verboom: ‘Dat de Heidelbergse Catechismus over de hele linie verwijst naar de Bijbel wisten we allang. Vanaf een van de eerste drukken van ons oude, wijze leerboek wordt na elke vraag en antwoord verwezen naar de Bijbel. Het is om te laten zien dat de Heidelberger niets anders wil dan de inhoud van de Bijbel samenvatten en weergeven.’

‘Maar nu gebeurt het omgekeerde. Er verschijnt een bijbeluitgave voor jongeren waarin over de hele linie naar de catechismus verwezen wordt. Dat is bepaald niet om daarmee aan te geven dat de Bijbel een soort uitleg van de catechismus is. Dat zou een fatale vergissing zijn en het principiële verschil tussen het Woord van God en een mensenwoord uitwissen.’

Waarom wordt dan in de nieuwe HSV voor jongeren de bijbeltekst vervlochten met de catechismus?

‘Laat ik eerst uitleggen waar het om gaat. Ik stel me voor dat ik als jongere in het gelukkige bezit ben van deze nieuwe HSV-Jongerenbijbel. Ik lees een bijbelgedeelte in een taal die dicht bij mij staat. Daardoor begrijp ik de tekst beter dan anders. Ik word hierbij nog geholpen door een korte uitleg van het gedeelte te lezen en ook door allerlei anderen hulpmiddelen. En dan ineens zie ik daar ook een stukje uit de catechismus staan. Bij Jona 2 staan bijvoorbeeld vraag en antwoord 1 en 2, in verkorte vorm. Over de enige troost en de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo vind ik overal stukjes van de catechismus als een gouden draad door de Bijbel heen. Het is alsof de vragen en antwoorden van de Heidelberger zijn aangehangen aan het bijbelgedeelte dat ik lees.’