Waar bent u naar op zoek?

Catechismuspreken van ds. G. Boer bieden gegronde troost

11-09-2019

De catechismusprediking staat in heel wat gemeenten onder druk. Wat we hierdoor gaan missen, kunnen de catechismuspreken van ds. G. Boer duidelijk maken, schrijft ds. J. Westland.

G.M. Breugem uit Waddinxveen en ds. G.H. Kruijmer uit Lage Vuursche verzamelden ze uit preekschriften en geluidsbanden.

We mogen de samenstellers dankbaar zijn voor het vele werk dat ze hebben verricht. Het ideaal van volledigheid werd jammer genoeg niet bereikt. Ook de datering ontbreekt. Wie zou willen vragen naar een mogelijke ontwikkeling in het theologisch denken en preken van ds. Boer, kan hier dus niet terecht. De uitgave is meer stichtelijk dan wetenschappelijk.

Wel komen we onder de indruk van de gezagvolle, intense en bewogen prediking van ds. G. Boer. Wie onder zijn gehoor heeft gezeten – zoals ik in Huizen – hoort en ziet hem weer voor zich.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 september 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.