Waar bent u naar op zoek?

Centrum voor Bijbelonderzoek benoemt dr. G.C. Vreugdenhil

05-01-2023

Het Centrum voor Bijbelonderzoek heeft dr. G.C. (Gerrit) Vreugdenhil benoemd om de StudieBijbel Oude Testament te vertalen in het Spaans. De predikant uit Gouda is sinds 1 september 2022 verbonden aan de Gereformeerde Zendingsbond en parttime werkzaam in Colombia als docent Oude Testament aan het Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC). Daarnaast is hij nu ook benoemd om ten minste een dag in de week te werken aan de StudieBijbel Oude Testament. De twaalfdelige boekenserie is verschenen in de jaren 2004-2015. In de afgelopen jaren heeft dr. Mart-Jan Paul de eerste delen geactualiseerd voor de online editie. Het is de bedoeling dat dr. Vreugdenhil aan de volgende delen meewerkt. In het bijzonder is het zijn taak te zorgen voor een Spaanse vertaling en deze te bewerken voor de Latijns-Amerikaanse cultuur. Wanneer bijbel- gedeelten doorgenomen zijn met studenten van het Seminario, kunnen deze ingevoerd worden in de Spaanstalige online editie. In deze veelgebruikte editie staat al de uitleg van het Nieuwe Testament, maar nu komen ook delen van het Oude Testament beschikbaar. In het grote Spaanse taalgebied zijn maar weinig bijbelverklaringen aanwezig en daarom heeft het Centrum voor Bijbelonderzoek (studiebijbel.nl) al jaren als doelstelling hierin verandering te brengen.