Waar bent u naar op zoek?

Centrum voor Israëlstudies (CIS) start met Mattheüs-project

09-12-2021

Op vrijdag 10 december start het Centrum voor Israëlstudies (CIS) met het Mattheüsproject. Het Mattheüs-project wil christenen bewust maken van de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. De auteurs van het Nieuwe Testament waren Joden, opgegroeid in de Joodse traditie. Hun leef- en denkwereld werd door die Joodse context gestempeld. Hetzelfde geldt voor de Heere Jezus. Ook Zijn woorden hebben in het Israël van die dagen hun ijkpunt. Veel christenen zijn zich hier vaak nauwelijks van bewust. Wie zich aanmeldt voor het Mattheüsproject, ontvangt vanaf half december twee jaar lang om de week (behalve gedurende de zomervakantie) een email met daarin twee stukjes bijbeluitleg. Een Joodse en een christelijke theoloog verzorgen elk een stukje uitleg. In de commentaren beschrijft de Joodse auteur vooral de Joodse achtergronden van het Mattheüs-evangelie. De christelijke auteur gaat ook na in hoeverre de Joodse achtergrond in de christelijke uitlegtraditie is gehonoreerd.

Het project maakt inzichtelijk hoe een orthodoxe Jood het Mattheüsevangelie leest. Wat valt hem op? Wat is voor hem vervreemdend? Wat roept juist herkenning op? Welke verbanden ontdekt hij tussen het Mattheüsevangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw?

Aan dit project werken vijf orthodox-Joodse theologen en vijf christelijke theologen mee. Primaire doelgroep vormen geïnteresseerde gemeenteleden, predikanten en theologiestudenten. De auteurs en de redactie voorzien de stukjes uitleg van een aantal gespreksvragen. De stukjes bijbelcommentaar zijn hierdoor ook geschikt als materiaal voor een gespreksgroep of studiekring.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar: info@hetcis.nl.