Waar bent u naar op zoek?

Christelijk onderwijs in krimpregio heeft missionaire taak

12-09-2018

De bevolkingsgroei in Nederland voor de komende jaren (tot 2040) is berekend op elf procent. Maar dat geldt zeker niet voor alle delen van Nederland en deze groei is ook niet gelijkmatig verspreid over het land, schrijft G. van Tol.

Er zijn gebieden waar de bevolking stabiliseert of zelfs krimpt. 

Deze zogenaamde krimpgebieden komen in het gehele land voor. Er is sprake van een krimpgebied wanneer de bevolking tot 2040 daalt met zestien procent. Het betreft de volgende gebieden:

Eemsdelta, Oost Groningen, De Marne, Parkstad Limburg, Maastricht-Mergelland, Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen, Achterhoek, Noordoost Friesland.

Voor het dalen van de bevolkingsgroei kunnen we diverse redenen benoemen. Naast het feit dat er landelijk minder kinderen geboren worden dan enkele decennia geleden, speelt in deze gebieden ook het gebrek aan werkgelegenheid een rol.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 september 2018.