Waar bent u naar op zoek?

Christelijk onderwijs

26-06-2012

Hoe het christelijk onderwijs er anno 2025 uit zal zien, is nu niet te zeggen. Maar we dragen er wel verantwoordelijkheid voor. Prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten over hoe we kunnen en moeten handelen in onderwijsland.

Om onze eigen verantwoordelijkheid goed te verstaan moeten we meer zicht krijgen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs. Hiervoor is het noodzakelijk ook het recente verleden te analyseren. Door de recente en huidige ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij op een rij te zetten en te duiden vallen vervolgens lijnen te trekken naar de toekomst.

De actualiteit van het moment heeft, zeker vandaag de dag, iets hijgerigs. Ze vertroebelt het zicht op de toekomst eerder dan dat ze dat verheldert. Het zou onjuist zijn ons beeld van de werkelijke actualiteit en onze kijk op de toekomst al te zeer te laten bepalen door het samenspel tussen media en politiek.

Ook is het contraproductief om onze kijk op de toekomst te laten domineren door een vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo is in de kring van reformatorische christenen de laatste tijd de opvatting in zwang dat er sprake is van een gerichte en georganiseerde samenzwering tegen alles wat nog christelijk heet.