Waar bent u naar op zoek?

Christelijke dogmatiek

29-10-2012

Een paar jaar geleden sprak dr. E.P. Meijering tegenover dr. C. van der Kooi mijn teleurstelling uit over het feit dat het boek van de atheïstische dominee Hendrikse zo'n succes heeft.

Ik vroeg hem wat we daaraan zouden kunnen doen. Van der Koois antwoord was kort en duidelijk: ‘Zelf goed theologiseren’. Nadat ik het door hem en zijn collega G. van den Brink geschreven boek Christelijke dogmatiek. Een inleiding had gelezen, kon ik alleen maar met vreugde constateren dat de auteurs voortreffelijk theologiseren. Ze kunnen met het resultaat van hun studie – waarover de uitgever al een week na verschijning besluit om een tweede druk uit te brengen – alleen maar worden gefeliciteerd. Ik hoop dat voor theologisch en kerkelijk Nederland hetzelfde zal gelden.

Dit boek komt naast en misschien op den duur wel in de plaats van de bekende geloofsleer van dr. H. Berkhof Christelijk Geloof, waarvan de eerste druk een kleine veertig jaar geleden verscheen. Decennialang heeft die de theologische discussie mede bepaald en vele predikanten en leken stof tot overdenking gegeven.

De auteurs verzetten zich niet tegen Berkhof en willen hem niet vervangen, maar ze willen onder erkenning van de waarde en betekenis van zijn inzichten die toch weer in meer traditioneel kerkelijke banen ombuigen. Er is dan ook een duidelijke overeenkomst maar ook een even duidelijk verschil met Berkhofs boek.