Waar bent u naar op zoek?

Christen op het werk

17-03-2014

Joke Goedhart-Schuijs werkt gemiddeld drie dagen per week als verpleegkundige in Palliatief Centrum De Regenboog aan de Oude Dijk te Rotterdam-Kralingen. Wat is haar ervaring om dat anno 2014 als christen te doen?

De Regenboog telt 6 bedden en is gevestigd in een authentiek pand direct naast het verpleeghuis Pniël. Beide maken onderdeel uit van de christelijke zorgorganisatie Leliezorggroep.

Maandag
Bij aanvang van de dienst om 7.15 eerst de overdracht van het nachthoofd van het verpleeghuis. De dagbezetting bestaat uit een beroepskracht (verpleegkundige of verzorgende) en twee vrijwilligers. Als verpleegkundige begin je de dag alleen, de vrijwilligers starten om 8.30. Na de overdracht en het lezen van de rapportage ga je bij de bewoners langs om te horen hoe de nacht is geweest en wat hun wensen zijn qua ondersteuning bij het wassen, aankleden en ontbijt. Tegelijkertijd worden, indien aangesloten, de medicatiepompen (pijnbestrijding) gecontroleerd en de medicijnen verstrekt.
Tijdens het uitzetten van de medicatie belt mevrouw K. Ik ga naar haar toe en neem ook de medicatie tegen de benauwdheid en misselijkheid mee. Mevrouw wil graag wat meer rechtop gezet worden en een kopje thee met beschuitje. Ik help haar overeind. Mevrouw wil mij vertellen hoe de vorige dag is geweest, maar is daarvoor te benauwd.
Als de medicijnen zijn gedeeld komen de twee vrijwilligers en vindt de overdracht plaats. In de hospice werken we met een goed op elkaar ingespeeld team van zes beroepskrachten en ongeveer dertig vrijwilligers. De groep vrijwilligers bestaat uit mensen met verschillende kwaliteiten. Er zijn vrijwilligers die helpen in de zorg, koken, optreden als gastvrouw/heer en zo nodig een periode waken bij een stervende, als er op dat moment geen familie aanwezig is of de bewoner geen familie heeft.
Gelet op het feit dat elke bewoner andere behoeften heeft, en zo ook elke vrijwilliger eigen, specifieke kwaliteiten, wordt van de beroepskracht een begeleidende, soms sturende rol verwacht richting de vrijwilliger. Het dagelijks maken van een werkplan voor de dag, helpt hierbij. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het hospice.